Logo kdcl img

Literatuuronderzoek Synchromodaal Transport

Synchromodaliteit is een thema waar menig logistieke expert...
11 mei 2016 / 3849

Synchromodaliteit is een thema waar menig logistieke expert in Nederland weleens van gehoord heeft maar slechts sporadisch wordt toegepast. Het idee om synchromodaal transport toe te gaan passen is ontstaan doordat op dit moment de logistiek nog niet optimaal is ingericht. Daarnaast zijn er tevens ontwikkelingen, zoals de druk van verladers op duurzamer transport en de steeds grotere containerschepen, die de vraag naar een synchromodale transportoplossing vergroten.

Het KennisDC Logistiek Limburg heeft op basis van een uitgebreide literatuurstudie de volgende definitie opgesteld voor synchromodaliteit:

“Synchromodaliteit is het vervoeren van goederen – zonder te wisselen van laadeenheid -  waarbij real time wijzigingen aangebracht kunnen worden in het flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk, hierbij heeft de logistiek dienstverlener de regie in handen om voor alle partijen optimaal geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden”.

Het doel van het KennisDC Logistiek Limburg is onder andere om kennis over het thema ‘synchromodaliteit’ te verzamelen en aan te vullen, om het zowel voor het onderwijs als ook voor de bedrijfsomgeving geschikt te maken en te laten circuleren. Om dit te bereiken is een literatuuronderzoek uitgevoerd op basis van de beschikbare literatuur over synchromodaliteit.  Hierdoor wordt de actuele stand van zaken in het kader van synchromodaliteit duidelijk. Er zijn bijvoorbeeld nog een aantal voorwaarden en uitdagingen die door een aantal stakeholders moeten worden ingevuld of erkend voordat synchromodaal vervoer in grote mate in de praktijk toegepast kan worden.

Het verslag bevat het genoemde literatuuronderzoek. Ten eerste wordt beschreven waarom synchromodaliteit belangrijk is, gevolgd door een definitie die door het KennisDC ontwikkeld werd op basis van de beschikbare literatuur. Vervolgens wordt synchromodaal transport in kaart gebracht met andere bestaande concepten zoals multimodaal, co-modaal en intermodaal vervoer. De doelen die door synchromodaal transport bereikt kunnen worden komen evenzo aan bod als stakeholders en hun belangen. Op basis hiervan worden voorwaarden en uitdagingen geformuleerd die voor een succesvolle toepassing van synchromodaliteit in de praktijk een rol spelen. Afsluitend wordt geconcludeerd wat de komende stappen moeten zijn om synchromodaliteit verder te ontwikkelen voor toepasbaarheid in Nederland.

Wij hopen dat uw kennis op het gebied van synchromodaliteit, na het lezen van dit verslag, op een hoger niveau is gekomen. Naast dit verslag is ook een presentatie beschikbaar, die bij eventuele behoefte op locatie gegeven kan worden. Tevens is een visueel overzicht gemaakt in de vorm van een infographic. Mocht u in contact willen komen dan is het KennisDC Logistiek Limburg te bereiken via 06-53609456/0885072666 of limburg@kennisdclogistiek.nl

Insights artikel Synchromodaliteit_Literatuuronderzoek_v2.1.pdf