Logo kdcl img

Logistiek+ NR5

Een instrument voor het delen van kennis is...
26 maart 2018 / 3794

Een instrument voor het delen van kennis is dit tijdschrift Logistiek+ . We spelen met dit tijdschrift als KennisDC’s Logistiek Nederland graag in op actuele situaties en toekomstige ontwikkelingen die voor ons werkveld van interesse zijn. Kern ervan is de toepassing van onderzoek binnen de logistieke keten, en de ambitie om samen slimmer te worden.

In dit al weer vijfde nummer van Logistiek+, presenteren wij als KennisDC’s Logistiek in Nederland een breed scala van onderwerpen. Zo is er een verkennend onderzoek naar acht leveranciers in de auto-industrie om de toepassing van supply chain-financieringsinstrumenten in hun toeleveringsketen in Nederland en de regio Zuidwest-Duitsland te meten. Servicelogistiek komt uitgebreid aan bod. Ook is er een artikel over de worsteling in de dagelijkse zorgpraktijk van ziekenhuizen met de implementatie van het centraal stellen van de patiënt. Net als in eerdere nummers ook in dit vijfde nummer veel aandacht voor stadsdistributie. Aandacht wordt gegeven aan pakketvervoerders en hun bestelwagens, die mede door hun uitstoot worden gezien als een maatschappelijk probleem. Darnaast geeft een ander artikel inzicht in de vraag hoe men in een binnenstad met behulp van light electric freight vehicles emissies kan reduceren. En in het laatste artikel antwoord op de vraag: Servicelogistiek in de stad; de stap naar zero emissie in 2025?

Omslagafbeelding zonder istock crp

U kunt de gehele uitgave hier digitaal lezen. Ontvangt u liever een fysiek exemplaar? Stuur dan een kort bericht naar Charlotte Tillie. Wij sturen u graag de uitgave toe, zolang de voorraad strekt.