Logo kdcl img

Logistiek+ Nummer 10

In dit nummer wordt ook weer de rol...
08 januari 2021 / 2186

In dit nummer wordt ook weer de rol van logistiek als enabler in bedrijfs- en maatschappelijke vraagstukken duidelijk gemaakt. In twee artikelen wordt aangetoond hoe logistiek toegevoegde waarde biedt in de zorg. De toegevoegde waarde van logistiek in de deeleconomie wordt aangetoond in de artikelen over deelconcepten in bouwlogistiek en delen in de gezondheidszorg. Hierin staat steeds de behoefte uit de praktijk van deze sectoren centraal. Naast onderzoek is de inzet van methoden zoals bijvoorbeeld process mining een goed voorbeeld van hoe technologie en tools oplossingen bieden en meerwaarde opleveren in diverse sectoren. De inzet van studenten en docent/onderzoekers is daarin een onmisbare schakel. Hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en inzet van concepten, tools en technologieën zorgt er ook voor dat de actualiteit van het onderwijs gewaarborgd wordt.

Het vormen van learning communities blijkt ook een krachtige manier te zijn om de verbinding tussen leren, werken en innoveren tot stand te brengen. Hier gaat een ander artikel op in. Door samen te innoveren, te leren en te ontwikkelen worden de juiste condities geschapen voor een leven lang ontwikkelen. Dit sluit perfect aan bij wat we de afgelopen tien jaren hebben geleerd. Samen zijn we meer dan de som der delen!

7 x SCM-waarde: wat is uw score? 
Jack van der Veen

Datadelen in levensmiddelenketens en meerwaarde en haalbaarheid van ketenoverschrijdende platforms 
Jochem Jonkman, Thierry Verduijn

Duurzame last-milelogistiek via inkoop voor de Campus Heijendaal 
Enide Bogers, Bram Kin, Desirée van der Brug

JOI Learning Community 
Fred Nooijen, Nienke Hofstra, Kars Mennens

Landelijke synergie bij hogescholen in onderzoek en onderwijs rond stedelijke logistiek – een inventarisatie 
Hans Quak

Sharing-concepten in de langdurige zorg. Een verkenning van de potentie van het delen van hulpmiddelen en mobiliteit. 
Mohamed el Ouasghir, Richard Westerman, Dennis Moeke

Tijd voor DEELLEVV’s; een verkennend onderzoek 
Nick van den Band, Bram Roosendaal

Verkorting van de doorlooptijden op de SEH met behulp van Process Mining 
Dennis van den Eijnden, Fraukje Geelen, Dennis Moeke, Stephan Wouters, Marcel van Schadewijk

Deelconcepten in bouwlogistiek 
Alexander de Vries, Ron van Duin

U kunt de gehele uitgave hier digitaal lezen. Ontvangt u liever een fysiek exemplaar? Stuur dan een kort bericht naar Charlotte Tillie. Wij sturen u graag de uitgave toe, zolang de voorraad strekt.