Logo kdcl img

Logistieke bedrijven trouw aan Overijssel

Overijsselse logistieke bedrijven zijn in hoge mate tevreden...
19 april 2016 / 1693

Overijsselse logistieke bedrijven zijn in hoge mate tevreden over de plek waar ze gevestigd zijn. Vooral in Noord-Overijssel blijkt dit zich te vertalen in bovengemiddelde prestaties van de bedrijven actief in de opslag en dienstverlening; wat duidt op een gunstig vestigingsklimaat voor dit type bedrijvigheid. Niettemin ziet een kwart van de logistieke bedrijven in de provincie zich binnen een termijn van 5 à 10 jaar verhuizen. Dit komt naar voren uit onderzoek van het KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland en Windesheim gericht op de afwegingen die spelen bij het maken van een vestigingsplaatskeuze door logistieke bedrijven in Overijssel.

 

In maart 2016 hebben KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland en het Lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim het onderzoeksproject ‘Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel’ afgerond. Centraal in dit onderzoek stond de manier waarop logistieke bedrijven in Overijssel bij een vestigingsplaatsvraagstuk de verschillende kenmerken van vestigingsplaatsen tegen elkaar afwegen. Ook was er aandacht voor de rol van de (regionale) overheid bij de vestigingsplaatskeuze van logistieke bedrijven.

 

Over het algemeen zijn bedrijven tevreden over de huidige vestigingslocatie in Overijssel. Toch verwacht bijna een kwart van de bedrijven de komende 5-10 jaar voor een vestigingsplaatskeuze te komen te staan, met name als gevolg van groei van het bedrijf. Wanneer bedrijven een vestigingsplaatskeuze moeten maken, komen diverse factoren naar voren. De belangrijkste hiervan zijn bereikbaarheid, ruimte, (on)beschikbaarheid van personeel, begaan zijn met het huidige personeel en grondprijs. Verder werd duidelijk dat de in het verleden gemaakte keuze om zich ergens te vestigen nadrukkelijk door werkt in een volgende vestigingsplaatskeuze. Dit met name vanwege het belang om de reisafstand voor het huidige personeel niet onnodig groot te maken en het (regionale) netwerk waarvan het bedrijf onderdeel is.

 

Daarnaast bleek dat er een onderscheid kan worden gemaakt hoe kleine en middelgrote bedrijven aan de ene kant en grote bedrijven aan de andere kant vestigingslocatiebeslissingen nemen. Waar de vestigingsplaatskeuze van de eerste groep grotendeels wordt bepaald door pragmatisme en toeval, zijn bij grote bedrijven de strategische doelstellingen in sterke mate bepalend. Zij hebben meer (financiële en organisatorische) mogelijkheden om tot een afgewogen rationele keuze te komen.

 

Voor wat betreft de rol van (regionale) overheden bij een vestigingsplaatskeuze, zijn de logistieke bedrijven over het algemeen tevreden over de mate van medewerking. Dit heeft vooral betrekking op gemeenten, die gezien worden als het eerste aanspreekpunt bij vestigingsplaatsvraagstukken. Voor de provinciale overheid zien de logistieke bedrijven een hoofdzakelijk coördinerende rol weggelegd. Voor een gunstig vestigingsklimaat in de gehele provincie is men gebaat bij goede afstemming tussen gemeenten en regio’s in de provincie, ter voorkoming van ongewenste concurrentie binnen de provincie. Een duidelijke visie op provinciaal niveau helpt hierbij. 

 

Voor meer informatie over dit onderzoek, neem contact op met dr. Friso de Vor, f.de.vor@windesheim.nl of 088 4696007, of associate lector Logistiek Dr. Fatma Saçli,  f.sacli@windesheim.nl  of 088 4699478.

Insights artikel Eindrapport vestigingsplaatsvoorkeuren logistieke bedrijven in Overijssel

Insights artikel