Logo kdcl img

Meerwaarde en impact van teleoperatie in het wegvervoer

Experts zijn van mening dat teleoperatie van trucks...
14 februari 2022 / 1911

Experts zijn van mening dat teleoperatie van trucks logistieke operaties zullen verbeteren en dat het de eerste stap is richting volledig autonoom transport. De potentiele meerwaarde en impact van teleoperatie op de logistieke keten is nog nauwelijks in kaart gebracht. In dit onderzoek verkennen we de technische, operationele, economische, sociale, veiligheids- en wettelijke vereisten voor de inzet van teleoperatie van trucks in logistieke ketens. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews met experts in teleoperatie-technologie en dienstverlening, wegbeheerders en logistieke dienstverleners. Tenslotte identificeren we vraagstukken voor verder onderzoek gericht op de toepassing van teleoperatie in de logistiek.

Insights artikel Meerwaarde en impact van teleoperatie in het wegvervoer

Auteur Betrokken partijen Jaar
Lauren Deckers, Thierry Verduijn, Bahman Madadi HZ University of Applied Sciences 2021