Logo kdcl img

Met recht een verduurzaming van de bouwlogistiek

In 2050 moet Nederland de emissie van broeikasgassen...
05 september 2018 / 548

In 2050 moet Nederland de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 60% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. De Topsector Logistiek en Connekt hebben berekend dat de CO2-prestatie van de Nederlandse logistiek in  2050 met een factor 6 moet zijn verbeterd. Dat raakt ook de bouwsector en de logistieke keten van de bouw in stedelijke gebieden. Bouwlogistiek is het organiseren van transport van mensen, materieel en bouwmaterialen van en naar de bouwplaats. Die logistiek zorgt voor CO2-uitstoot, leidt tot vervuiling van de leefomgeving en zorgt daarom voor overlast voor omwonenden.

Inh1877

Duurzame bouwlogistiek gaat over het duurzaam organiseren van dit transport voor zówel de mensen als de natuur als de economische belangen. Dat is mogelijk met een heel pakket aan maatregelen waarmee de belangen van people, planet en proft (3P) worden verenigd en onderling versterkt. Inhoudelijk zijn die belangen gebaat bij goede bereikbaarheid, schone luchtkwaliteit, aanvaardbare geluidniveaus, voldoende veiligheid, circulariteit, leefbaarheid en omgevingskwaliteit. Passende maatregelen om dat optimaal te bereiken zijn bijvoorbeeld door het reduceren van het aantal transporten, het werken met slimme hubs voor de op- en overslag van bouwmaterialen, de inzet van emissieloze vrachtwagens en het gebruik van fetskoeriers voor kleine (spoed)bestellingen.

Insights artikel Met recht een verduurzaming van de bouwlogistiek

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Goos Kant, Compose Topsector Logistiek, Connekt 2018 20 mins

Relevante publicaties