Logo kdcl img

Naar vergroening van achterlandcorridors

Dit artikel richt zich op de ontwikkeling van...
16 januari 2023 / 1329

Dit artikel richt zich op de ontwikkeling van een onderzoeksagenda voor Greenining Corridors waarin het verduurzamen van achterlandverbindingen centraal staat. Het verduurzamen van de corridors wordt breed ingestoken langs een drietal thema’s (1) betere benutting van capaciteit; (2) schone, veilige en autonome modaliteiten; (3) Digitalisering in de toeleveringsketen. De totstandkoming van de onderzoeksagenda binnen de thema’s heeft plaatsgevonden door triangulatie van literatuuronderzoek en discussie met experts uit het Greening Corridor consortium. Onder vergroening van achterlandcorridors wordt verstaan duurzame logistieke corridors te ontwikkelen en te bevorderen zodanig dat de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen uit de logistieke sector drastisch verminderd wordt (waar mogelijk naar nul uitstoot) door toepassing van nieuwe technologieën gericht op de achterlandverbindingen van North Sea Port, Rotterdam, Amsterdam en
Antwerpen. Het onderzoek richt zich centraal op 3 thema's: (1) betere benutting van capaciteit; (2) schone, veilige en autonome modaliteiten; (3) Digitalisering in de toeleveringsketen (zie Figuur 1).

Insights artikel Naar vergroening van achterlandcorridors

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Ron van Duin, Kristel Alons-Hoen, Dennis Moeke, Dick van Damme Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam 2022 10 min