Logo kdcl img

Nederlands handelingsperspectief voor de TTIP onderhandelingen

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten...
22 december 2012 / 889

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over een nieuwe handelsovereenkomst, het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Vanuit economisch belang zit de verbeterpotentie van Nederland vooral in de topsectoren Agrifood en tuinbouw, Hoogwaardige technische systemen en materialen, en Chemicaliën.

De EU en de VS hebben een langdurige relatie en hun economieën zijn sterk verweven met grote bilaterale handels- en investeringsstromen. Voor Nederland is het belangrijk om te kijken waar de verbeterpotentie zit in de TTIP onderhandelingen. De studie door Ecorys heeft dit in kaart gebracht. Het eindresultaat is een overzicht van de handelsmaatregelen die kunnen worden afgestemd en de economische gevolgen van een vrije handelsovereenkomst voor zowel Nederland als de EU. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat er significante positieve resultaten zijn op macroniveau voor de VS, de EU en Nederland. Echter, belemmeringen zijn ook aan de orde en daar zit nou juist de verbeterpotentie voor Nederland. Binnen de genoemde topsectoren is uitwerking gemaakt van de belangrijkste frictiekosten, namelijk: (1) Invoerrechten en (2) Non-tariff barriers (NTB). Non-tariff barriers hebben betrekking op verschillen in richtlijnen, exportvergunningen, onzekerheid over interpretaties, keuringen etc. De studie door Ecorys gaat in op deze specifieke aspecten. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgelegd wat de keuringsvoorwaarden zijn voor Chemicaliën.

De studie van Ecorys is relevant voor partijen die betrokken zijn bij de handelsovereenkomsten, zoals brancheorganisaties en topsector communities in die topsectoren en ministeries. Voor individuele bedrijven is de studie minder relevant.

Insights artikel Study on "EU-US High Level Working Group"

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Nora Plaisier, Afke Mulder, Jurgen Vermeulen, Koen Berden Ecorys, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 30 min