Logo kdcl img

Onderzoeksagenda Kennisakkoord Logistiek Lectorenplatform van het Centre of Expertise: KennisDC Logistiek

In deze rapportage wordt de kennisagenda van het...
05 mei 2022 / 519

In deze rapportage wordt de kennisagenda van het letorenplatform van het CoE KennisDC Logistiek (oftwel het Kennisakkoord Logistiek) gepresenteerd. Het document kent de volgende opbouw. De rest van dit hoofdstuk wordt gebruikt om de uitgangspunten en rol van het Kennisakoord Logistiek nader toe te lichten. Verder zal in dit hoofdstuk ingegaan worden op hoe de kennisagenda is opgebouwd. Het Kennisakkoord Logistiek heeft de keuze gemaakt om samen te werken op vier maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken worden in hoofdstuk 2 gepresenteerd. Daarnaast zijn er door het Kennisakkoord een aantal overstijgende kennisvragen geïdentificeerd en geclusterd in een zes-tal onderzoekslijnen. Deze onderzoekslijnen worden in hoofdstuk 3 besproken. Vervolgens wordt in hoofsdtuk 4 nader ingegaan op de ambities van het Kennisakkoord Logistiek, waarna in hoofdstuk 5 de visie op valorisatie wordt gepresenteerd. Het document sluit af met een overzicht van het kennis- en projectportfolio van de betrokken lectoraten.

Missie:

De missie van het Kennisakkoord Logistiek is het bevorderen van de bijdrage van logistiek bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen, verbeteren, innoveren en verduurzamen van de daarvoor benodigde logistieke concepten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (regio-overstijgend) praktijkonderzoek waarbij intensief wordt samengewerkt met het werkveld, (kennis)instellingen, overheden en/ of andere stakeholders. Het praktijkonderzoek resulteert in betrouwbare en in de praktijk bruikbare modellen, instrumenten en inzichten. Het Kennisakkoord draagt bij aan de continue vernieuwing van het curriculum van de betrokken (logistieke) hbo-opleidingen door het inzetten van studenten en docenten in het onderzoek en het delen van onderzoeksresultaten.

Visie

De visie van het Kennisakkoord Logistiek is dat maatschappelijke en technologische veranderingen en uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe logistieke oplossingen. Wij geloven dat we deze logistieke oplossingen alleen in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, het werkveld, burgers en overheden kunnen ontwikkelen. Als verenigde lectoraten binnen het Kennisakkoord Logistiek verbinden wij stakeholders vanuit verschillende regio’s aan dit proces.

Meerwaarde van samenwerking

De samenwerking van de lectoren in het Kennisakkoord leidt tot:

  1. Grotere slagkracht op onderzoek naar maatschappelijke en logistieke vraagstukken die de regio’s overstijgen. Het faciliteert de dialoog met stakeholders op landelijke schaal en bundelt de beschikbare onderzoekscapaciteit. De aandacht voor specifieke kennisbehoefte de van regio blijft gewaarborgd.
  2. Hogere kwaliteit van onderzoek. Bij elk vraagstuk de juiste combinatie van expertise vanuit verschillende lectoraten. Het biedt lectoraten de mogelijkheid om zich in onderwerpen en vraagstukken te specialiseren.
  3. Grotere impact op de vernieuwing van het onderwijs. De logistieke opleidingen van de betrokken hogescholen hebben direct toegang tot de Body of Knowledge van het Kennisakkoord en de kennis die door de betrokken lectoraten is ontwikkeld.

Insights artikel Onderzoeksagenda Kennisakkoord Logistiek Lectorenplatform van het Centre of Expertise: KennisDC Logistiek

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Kennisakkoord Logistiek HAN, BUAS, NHL Stenden, HR. HZ. HU. Fontys 2022 45 mins