Logo kdcl img

Ontwikkeling van een maturity model synchromodaal transport in het project SYN-ERGIE

Voor het Interreg project SYN-ERGIE is een maturity...
27 november 2017 / 3242

Voor het Interreg project SYN-ERGIE is een maturity model synchromodaliteit ontwikkeld om op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg zowel de huidige situatie alsmede de benodigde ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit in kaart te brengen. In dit artikel wordt de werkwijze bij de opbouw van het model besproken. Er is begonnen met een initieel maturity model waarbij vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur. Het model en de vragenlijsten zijn gevalideerd bij wetenschappelijke experts en bedrijven buiten de genoemde corridor, om het definitieve model te ontwikkelen. Het model is gereed om toegepast te worden in het project SYN-ERGIE en zal een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de behoeftes voor verdere ontwikkeling van synchromodaal transport op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg.

Insights artikel Ontwikkeling van een maturity model synchromodaal transport in het project SYN-ERGIE

Auteur Betrokken partijen Jaar
Kristel Alons-Hoen, Guy Somers Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek, Fontys ILEC 2017