Logo kdcl img

Optimale afstemming tussen verkeer en interne logistiek

Meer inzicht in verwachte en actuele reistijden van...
29 september 2020 / 295

Meer inzicht in verwachte en actuele reistijden van vrachtwagens kan de logistieke planning van vervoerders en logistieke centra verbeteren en betrouwbaar maken. In het Living Lab FTMAAS Freight Traffic Management as a service zoeken verladers, vervoerders, overheid en kennisinstellingen in een drietal concrete toepassingen hoe dat in de praktijk gerealiseerd kan worden en hoe groot de voordelen voor de verladers en vervoerders zijn.

In het Living Lab lopen onderzoek en innovatie synchroon. In elke toepassing worden meerdere stappen doorlopen waarbij in elke stap een minimum viable product (MVP) wordt ontwikkeld en in de praktijk getest. De effecten van de toepassing in de praktijk worden onderzocht. De bevindingen van het onderzoek zijn de input voor de volgende innovatiestap. HZ University of Applied Sciences treedt op als Living Lab manager voor de drie use cases die worden uitgewerkt. Het onderzoek in de use cases wordt uitgevoerd door de TU Delft en TU Eindhoven.

De eerste use case richt zich op het verbeteren van de transportplanning bij wegwerkzaamheden. In de  eerste MVP, wordt de transportplanner in zijn planningssysteem attent gemaakt op de locatie en tijdspanne van geplande en lopende wegwerkzaamheden. In de twee stapzal de verwachte vertraging en de meeste geschikte route op basis van een verkeersmodel weergeven. Het laatste MVP voorziet een implementatie van tussentijdse updates waarin de route steeds aangepast wordt naar gelang actuele vertraging en verkeersomstandigheden. Deze use case wordt uitgevoerd door Filogic, Technolution en Smartwayz

De tweede use case wordt ontwikkeld door  Technische Unie en Beurtvaartadres, de oprichter van het Transfollow platform. Door gebruik te maken van e-CMR data via het Transfollow-portal krijgt Technische Unie vroegtijdig inzicht in palletspecificaties en aankomsttijd van de binnenkomende leveringen. Door middel van deze data kan Technische Unie gerichter loslocaties aanwijzen om interne bewegingen te verminderen en tijdig personeel in te zetten op de aangeduide loslocatie. Daarbij worden wachttijden voor chauffeurs verkort doordat men het check-in proces de dag vóór levering kan voorbereiden.

De laatste use case is geïnitieerd door Exxon Mobil en wordt ondersteund door PTV Group en Supply Stack. Exxon hanteert nu een starre slot planning voor het laden op de terminal in Antwerpen. Vanwege die starre planning bouwen vervoerders voldoende marge in om te waarborgen dat ze ondanks mogelijke filevertragingen toch op tijd zijn. Die marges zorgen voor een betrouwbare laadplanning, maar kosten de vervoerders ook veel geld. Door middel van een dynamisch tijdslot boekingproces beoogt Exxon Mobil de geplande laadtijden aan te passen aan de actuele aankomst tijden van inkomende vrachtwagens. Dergelijke flexibiliteit levert voordeel op voor zowel de producent als de transporteurs. Vrachtwagens die vroeger arriveren, krijgen het tijdslot van de collega transporteur die vertraging heeft en vice versa.

De komende maanden wordt er aan een scoringsmodel gewerkt waarin de voortgang van het living lab en de verschillende pilots gemeten wordt. Naar alle verwachting start de eerste pilot in kwartaal vier van dit jaar en wordt de voorbereiding van de andere pilots voortgezet zodat ook deze volgend jaar van start kunnen.

Istock 859916128