Logo kdcl img

Overleg Douane Bedrijfsleven

In de Kennisbox Trade Compliance & Border Management...
16 juli 2019 / 1606

In de Kennisbox Trade Compliance & Border Management is onlangs het project Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) in gebruik genomen. In ons land vinden Douane, handel, industrie en logistieke sector elkaar al jaren in het ODB. Hierin bespreken Douane Nederland en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vraagstukken met betrekking tot het EU-buitengrensoverschrijdende goederenverkeer in de breedste zin des woords.

Balans

Gelijkwaardigheid en wederzijdse transparantie vormen de basis van de dialoog. Partijen hebben oog en oor voor elkaars verantwoordelijkheden, belangen en wensen, en stemmen deze waar mogelijk op elkaar af. Op deze manier wordt steeds gezamenlijk gezocht naar een optimale balans tussen handhaving en handelsfacilitatie.

 

Onderwerpen van gesprek

Op de agenda van het ODB staan punten die raken aan de douanelogistiek en de douane-afhandeling. Dit kunnen onderwerpen van operationele aard zijn, maar ook thema’s met een meer strategisch gehalte. Daarnaast worden zaken besproken als aanpassingen in IT-systemen en invoeringstermijnen van wet- en regelgeving.

 

De agenda’s van ODB-vergaderingen en onderliggende stukken worden gepubliceerd. Deze stukken vindt u als publicatie binnen de kennisbox.