Logo kdcl img

PI-project Green Deal 010

KennisDC Zuid-Holland Hogeschool Rotterdam citylogistics
17 oktober 2016 / 998

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben tijdens één PI-project,  onderzoek gedaan naar de straten in Rotterdam om te kijken in welke straat of straten het mogelijk is om in de toekomst, emissie vrij te bevoorraden. 

In het kader van de Green Deal 010 zero emission stadslogistiek, streeft de Gemeente Rotterdam naar de inzet van emissievrije transport en logistiek. De Gemeente werkt daarbij samen met TNO, EcoStars en vijf regionale transportbedrijven. Het uiteindelijke doel hiervan is: in 2020 mag de transport en logistiek geen schadelijke gassen meer uitstoten in de binnenstad van Rotterdam.

Dit wil de gemeente onder andere bereiken door partijen te zoeken in een straat die mee wil werken met deze doelstelling. De voorloper op dit project is ‘Optimale en duurzame goederenstromen rondom het Schouwburplein’.  Het doel van dit PI-project is om uiteindelijk een straat of straten met 1 of meerdere oplossingen te kunnen opleveren aan de Gemeente Rotterdam.

De hoofdvraag bij dit project luidt: Is er in Rotterdam een straat waar oplossingen geïmplementeerd kunnen worden ten behoeve van emissie verlagen en is/zijn
er een oplossing(en) die toegepast kan/kunnen worden op meerdere straten?

Voor de uitkomsten van dit onderzoek kunt u onderstaand verslag downloaden

Insights artikel Artikel_PI-project_Green_Deal_010.pdf