Logo kdcl img

Praktisch stappenplan voor duurzamere bedrijfsafvalinzameling

Huidige wijze inzameling bedrijfsafval: leefbare, duurzame buurt staat...
10 april 2018 / 1444

Huidige wijze inzameling bedrijfsafval: leefbare, duurzame buurt staat onder druk

Iedere ondernemer of organisatie heeft met afval te maken. En daarmee ook met de uitdagingen van bedrijfsafvalinzameling in een steeds drukkere binnenstad:

  • Bedrijfsafval staat te lang op straat voordat het wordt opgehaald.
  • Bedrijfsafval neemt kostbare bedrijfsruimte en openbare ruimte in beslag.
  • Grote, zware vuilnisvoertuigen blokkeren de straat en veroorzaken stank- en geluidsoverlast en onveilige situaties.
  • Er is de wens om bedrijfsafval beter te scheiden, maar er is onvoldoende kennis over wat er mogelijk is en hoe dit moet.

De inzameling van bedrijfsafval is een essentieel onderdeel van de dagelijkse activiteiten voor behoud van een leefbare stad. Helaas heeft het huidige inzamelingsproces een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van een buurt.

Belangrijke oorzaak: groot aantal verschillende afvalinzamelaars

Een belangrijke oorzaak hiervan is de bestaande werkwijze van inzamelen van bedrijfsafval. Deze is versnipperd: in vele buurten zijn meerdere inzamelaars van bedrijfsafval actief, soms tot wel 12 verschillende. Iedere inzamelaar zamelt het afval van hun klanten in met een eigen voertuig. Dit zorgt daarmee voor een groot aantal bewegingen van zware inzamelvoertuigen. Soms komt één inzamelaar zelfs meerdere keren per dag door de straat, omdat klanten verschillende afhaaltijdstippen hebben afgesproken. Begrijpelijk vanuit de huidige werking van de markt, maar niet bevorderlijk voor een leefbare buurt. Ook staat bij steeds meer ondernemers en organisaties een duurzamere bedrijfsvoering hoog op de agenda,
maar de uitvoering in de praktijk ligt niet altijd voor de hand. Het beter kunnen scheiden van afval is een wens, maar nog onbekend is hoe dit gerealiseerd kan worden gegeven de beperkte bedrijfsruimte. Deze problemen vragen om een nieuwe aanpak. Gebiedsgerichte inzameling van bedrijfsafval draagt bij
aan een oplossing voor deze binnenstedelijke uitdagingen.

Voordelen gebiedsgerichte aanpak: minder vrachtwagens en afval op straat, tegen lagere kosten

Een gebiedsgerichte aanpak biedt verschillende voordelen:

  • Minder zware, grote inzamelvoertuigen in de straat of buurt wat leidt tot: minder verkeersopstoppingen, luchtvervuiling, geluidsoverlast en onveilige situaties.
  • Minder afval op straat door een eenduidig, gecoördineerd inzamelproces. Dit leidt tot een aantrekkelijker straatbeeld en betere hygiëne.
  • Een slimmere aanpak maakt frequente inzameling mogelijk, zodat bijvoorbeeld het ruimtebeslag van afval in de bedrijfsruimte kan worden verminderd.
  • Door samenwerking is het gemakkelijker stappen zetten voor betere afvalscheiding en zo bij te dragen aan een beter milieu, terwijl dit tegelijkertijd kansen biedt om de waarde van afval beter te benutten.
  • Het beter benutten van de waarde van afval en gezamenlijke inkoop kan, afhankelijk van de gekozen oplossing, in sommige gevallen leiden tot een lagere kosten.

Gezamenlijk realiseren van een leefbare buurt met behulp van praktische handleiding van de Gemeente Amsterdam en de HvA

Omdat de gemeente vanwege landelijke regelgeving weinig invloed kan uitoefenen op het inzamelingsproces van bedrijfsafval, is het noodzakelijk om als ondernemer of organisatie zelf het initiatief te nemen voor een leefbaardere buurt. Wanneer een organisatie of ondernemer kiest voor gebiedsgerichte inzameling van bedrijfsafval, betekent dit dat samen met andere organisaties of ondernemers uit de buurt, de inzameling van bedrijfsafval wordt georganiseerd. Dit stappenplan vormt een praktische handleiding die hierbij met behulp van heldere stappen en handige tools ondersteunt. De evaluatie van vijf onderzochte projecten in Amsterdam, op basis waarvan dit stappenplan is opgesteld, is eveneens te downloaden.

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Stappenplan gebiedsgerichte inzameling bedrijfsafval

Auteur Betrokken partijen Jaar
Simon de Rijke Gemeente Amsterdam 2018

Insights artikel Evaluatie projecten gebiedsgerichte inzameling bedrijfsafval

Auteur Betrokken partijen Jaar
Simon de Rijke Gemeente Amsterdam 2018