Logo kdcl img

Radboud Nijmegen: vruchten plukken van slimme bouwlogistiek

Goederentransport draagt veel bij aan onze welvaart, maar...
15 december 2016 / 1641

Goederentransport draagt veel bij aan onze welvaart, maar anderzijds ook aan files, milieubelasting en een vol straatbeeld. Een aanzienlijk deel van dit transport is bouwgerelateerd, zowel binnen als buiten de stad. De Radboud Universiteit en het Radboud UMC zullen de komende jaren flink vernieuwd en verbouwd worden. Zij willen graag slimme bouwlogistieke concepten toepassen om de hinder en milieulast te beperken, de veiligheid te verhogen, terwijl tegelijk de (logistieke) kosten worden verlaagd.

Het KennisDC Logistiek Gelderland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gevraagd het Radboud hierover op basis van onderzoek te adviseren, en wordt daarbij ondersteund door het KennisDC Logistiek Amsterdam en de programmamanager bouwlogistiek van de Topsector Logistiek. De hoofdvraag in het onderzoek luidt:

Welke lessen uit bouwlogistiek zijn mogelijk toepasbaar op de sloop- en bouwwerkzaamheden bij het Radboud?

Allereerst is onderzocht hoe de bouwlogistieke situatie bij het Radboud zich kenmerkt. Doordat het Radboud centraal in de stad ligt en de bereikbaarheid en veiligheid voor ambulances, voetgangers, fietsers en auto’s ook tijdens de bouw gegarandeerd moet worden, is er een noodzaak voor slimme bouwlogistiek. Uit interviews met betrokkenen bleek dat er ook een wil is om slimme bouwlogistieke concepten toe te passen.

Verschillende bouwlogistieke concepten zijn vanuit de literatuur geïnventariseerd en aanvullend hebben interviews met experts plaatsgevonden. Eigenschappen, voorwaarden en in de praktijk gerealiseerde voordelen zijn op een rij gezet.

Gezien de beperkte ruimte op de bouwplaats en de drukke locatie in de stad, de vele bezoekers, de vereiste bereikbaarheid (zeker ook voor de ambulance) is een combinatie van concepten het meest effectief. De bouwhub staat daarbij centraal, aangezien deze de grootste voordelen biedt én toepassing van de andere concepten mogelijk maakt. Zo kunnen op de hub delen worden geprefabriceerd, en kunnen vanaf de hub pendelbussen voor personeel naar de bouwlocatie rijden. Om deze reden zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

 

Invoering bouwlogistieke hub in combinatie met

  • prefabicage (spaart ruimte en tijd);
  • bouwtickets (reguleert verkeer naar, van en op de bouwplaats);
  • pendeldienst medewerkers (reguleert verkeer en spaart parkeerruimte);
  • bouwlogistiek coördinator (om bovengenoemde voordelen daadwerkelijk te realiseren via een slimme planning);
  • monitoring door middel van KPI’s (waardoor de mogelijkheid ontstaat om gestructureerd van eerdere ervaringen te leren, en tussentijds te verbeteren).

 

Dit alles kan alleen slagen wanneer alle partijen (gemeente, provincie, Radboud, adviseurs, aannemers, toeleveranciers en transporteurs) dit plan onderschrijven, er actief aan mee werken en hierin met elkaar samen werken. Belangrijk is daarbij aandacht te hebben voor een goede verdeling van kosten en baten en de wijze waarop die in het proces wordt geborgd, door de juiste randvoorwaarden vast te leggen in vergunningen, in de te volgen aanbestedingsprocedures en in de af te sluiten contracten. Per saldo levert slimme bouwlogistiek bedrijfseconomische en maatschappelijke baten (rust, veiligheid, duurzaamheid, etc.) op. Om alle stakeholders mee te krijgen in een structureel nieuwe manier van werken, is het belangrijk dat dit gezamenlijke voordeel wordt herkend, én dat de verdeling van kosten en opbrengsten volledig draagvlak heeft onder alle relevante individuele stakeholders. Hoe de rollen van alle partijen exact ingevuld dienen te worden, hoe stakeholders van het gezamenlijke voordeel overtuigd worden en hoe dit over hen verdeeld wordt, zijn vragen die in volgende stappen moeten worden uitgewerkt

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Radboud Nijmegen: vruchten plukken van slimme bouwlogistiek

Insights artikel Smart construction logistics - the case of a Dutch inner city hospital and university

Insights artikel Presentation Smart Reconstruction Radbouw Nijmegen