Logo kdcl img

Risicomanagement 2.0

Logistieke sector is bewust van operationele en strategische...
06 juli 2015 / 1044

Logistieke sector is bewust van operationele en strategische risico's. Risicomanagement is bij veel bedrijven echter nog voor verbetering vatbaar.

Ruim 90% van de logistieke dienstverleners en transportbedrijven zeggen zich bewust te zijn van de belangrijkste operationele en strategische risico’s. Echter slechts 61% heeft een plan B klaarliggen als zich (grote) verstoringen voordoen. Dat is de belangrijkste conclusie in het rapport ‘Risicomanagement 2.0: uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen’ van ABN AMRO i.s.m. TLN, FENEX, Aon Risk Solutions en TVM verzekeringen, dat vandaag is gepubliceerd.

Iets minder dan 50% van de bedrijven drukt de gevolgen die dit voor de bedrijfsvoering heeft uit in geld. De sector Transport en Logistiek is de juiste weg ingeslagen. Nu is het tijd voor een volgende stap om een meer volwassen aanpak van risicomanagement te implementeren. Bedrijven brengen hierbij risico’s die de ondernemingsdoelstellingen kunnen beïnvloeden systematisch in kaart en zij leggen beheersmaatregelen vast. 
 

Continuïteit in keten

Risicomanagement is in snel veranderende tijden steeds belangrijker bij de inrichting van efficiënte bevoorradingsketens en brengt waarde in de kwaliteit én continuïteit van logistieke processen. De logistieke keten wordt steeds complexer en kwetsbaarder door voortschrijdende globalisering en de grote afhankelijkheid van IT.

Bovendien vermindert transparantie in de keten door uitbesteding van logistieke activiteiten en samenwerking tussen meerdere partijen. De kans op verstoringen neemt hierdoor toe. Driekwart van de bedrijven zegt echter dat dit onvoldoende is geregeld en beschouwt de continuïteit van de supply chain daarom als één van de belangrijkste uitdagingen. 

Sneeuw2

De weg vrij voor nieuwe kansen

In een volwassen risicocultuur worden risico’s expliciet vastgelegd, gedeeld, besproken en gekwantificeerd binnen de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 11% van de bedrijven een volwassen risicomanagementsysteem heeft.

Door risico’s effectief en structureel te beheersen, maken bedrijven minder onverwachte kosten, verspillen zij minder tijd aan incidenten, versterken zij hun concurrentiepositie en kunnen zij beter afgewogen beslissingen nemen. Daarnaast kunnen ze een betrouwbaardere keten garanderen voor hun opdrachtgevers.

Risicomanagement biedt zo bescherming tegen (financiële) tegenslagen, maar stelt ondernemers ook in staat kansen beter te benutten. Een gestructureerde aanpak van risicomanagement heeft volgens ABN AMRO dan ook toegevoegde waarde. 

Risicomanagement is maatwerk

Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de ondernemers goed op weg is, maar er nog ruimte is voor verbetering. 'Deze bedrijven hebben het proces van risicomanagement weliswaar vastgelegd, maar nog niet in alle geledingen van de organisatie verankerd en systematisch toegepast. Zij zoeken ook nog naar een manier om risicomanagement in de genen van medewerkers te krijgen. 

Zeker in deze tijd waarin marges onder druk staan en kostenbesparing tot een strategische doelstelling is verheven, ondersteunt risicomanagement de besluitvorming', vertelt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. Risicomanagement is maatwerk voor elke onderneming. De optimale uitvoering is afhankelijk van de bedrijfsomvang, complexiteit en breedte van de logistieke dienstverlening. 

Door de gevolgen van risico’s te beperken voegt risicomanagement waarde toe aan de onderneming. Het levert een bijdrage aan continuïteit en een betere bedrijfsvoering. De kosten na verstoringen kunnen veel hoger uitvallen dan de kosten van preventieve maatregelen.

Door zich beter voor te bereiden op risico’s kunnen logistieke dienstverleners en transportbedrijven schade en verliezen beperken, kansen beter afwegen en benutten, maar ook hun reputatie als betrouwbare logistieke partner benadrukken.