Logo kdcl img

Sharing-concepten in de langdurige zorg

De afgelopen twee jaar heeft een team van...
08 januari 2021 / 1677

De afgelopen twee jaar heeft een team van onderzoekers en studenten
van de Hogeschool Rotterdam en van de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen onderzoek gedaan naar het gebruik van hulp- en
vervoersmiddelen in de langdurige zorg. Bij vijf instellingen in het oosten
en het westen van het land is onderzocht of de hulp- en vervoersmiddelen
ook ‘geshared’ worden of kunnen worden. Dit is mede naar aanleiding van
het project ‘Sharing Logistics’ in opdracht van TKI Dinalog. De vijf
onderzoeken tonen aan dat er een werkende grondvorm en procesflow is
waarlangs de middelen hun weg vinden naar de gebruiker. Ook is er
sprake van een functionerend aansturingssysteem dat ervoor zorgt dat
afdoende middelen aanwezig zijn voor de hulp aan en het transport van
cliënten. Echter, het onderzoek toont ook aan dat er nauwelijks
eigenaarschap over de aangeschafte hulp- en vervoersmiddelen is.
Daarnaast blijkt dat de onderzochte instellingen niet of nauwelijks
middelen ‘locatie overstijgend’ uitwisselen. Dit komt doordat
inkoopbudgetten veelal locatie gebonden zijn. Dit heeft als gevolg
minieme registratie van gebruik, lage bezettingsgraden en relatief hoge
voorraden.

Insights artikel Sharing-concepten in de langdurige zorg

Auteur Betrokken partijen Jaar
Mohamed el Quasghir, Richard Westerman, Dennis Moeke Hogeschool Rotterdam, HAN University of Applied Sciences 2021