Logo kdcl img

Sharing concepten in stadslogistiek: The Big Five

Het delen van ongebruikte en/of onderbenutte middelen kan...
07 juli 2022 / 1377

Het delen van ongebruikte en/of onderbenutte middelen kan nieuwe verbeteringen opleveren in de logistieke waardeketen. In vijf sectoren van het stedelijk goederenvervoer, te weten stadslogistiek, bouwlogistiek, transport & warehousing (retaillogistiek), zorglogistiek en servicelogistiek, worden concepten voor het delen van diensten bestudeerd voor de hele stad Rotterdam. Op basis van onze belangrijkste case study-bevindingen kan worden vastgesteld dat er binnen de sectoren van het stedelijk goederenvervoer nogal wat verschillen bestaan met betrekking tot de maturiteit van delen. In deze paper is per sector weergegeven wat de volgende implementatie stappen zijn.

Insights artikel Sharing concepten in stadslogistiek: The Big Five

Auteur Betrokken partijen
Ron van Duin, Nick van den Band, Alexander de Vries, Pieter Verschoor, Mohamed el Ouasghiri, Pim Warffemius, Mark Wiersma Hogeschool Rotterdam, Technische Universiteit Delft