Logo kdcl img

Slimme strategieën voor het reduceren van pieken in de energievraag van reefers

De toename van de bevolking, hoge levensstandaard en...
27 november 2017 / 2034

De toename van de bevolking, hoge levensstandaard en snelle verstedelijking heeft geleid tot een toenemende vraag naar voedsel over de hele wereld. De wereldhandel heeft het mogelijk gemaakt deze vraag te vervullen door het vervoer van verschillende voedingsproducten van het ene deel van de wereld naar het andere toe te laten. In deze handel spelen gekoelde containers (reefers) een belangrijke rol wegens hun vermogen om de kwaliteit van het product tijdens de reis te handhaven. Het transport en de exploitatie van reefers vereisen echter een constante energievoorziening in de hele logistieke keten. Als er grote hoeveelheden reefers betrokken zijn, resulteert dit in een groot energieverbruik bij terminals. Vanuit het terminal perspectief blijkt de maandelijkse doorvoer van reefers veel variatie te hebben Deze variatie is het gevolg van de groei van de reefermarkt, de seizoen gebondenheid van de levensmiddelenhandel en de speciale eisen van reefers en leidt tot een toename van de piekvermogensvraag bij terminals. Omdat de nutsbedrijven extra kosten toepassen op de hoogst waargenomen piekvraag, is het gunstig voor terminals om deze vraag zo laag mogelijk te houden om de energiekosten te verminderen.

Insights artikel Slimme strategieën voor het reduceren van pieken in de energievraag van reefers

Auteur Betrokken partijen Jaar
Ron van Duin, Harry Geerlings KennisDC Logistiek Zuid-Holland, Erasmus Universiteit Rotterdam 2017