Logo kdcl img

Slimmer toewijzen van ziekenhuisbedden met behulp van simulatie

In deze bijdrage wordt met behulp van een...
08 juli 2021 / 1519

In deze bijdrage wordt met behulp van een simulatiestudie onderzocht hoe de bedden binnen het Elkerliek Ziekenhuis moeten worden herverdeeld (over het jaar heen en tussen de verschillende afdelingen) om te komen tot een meer evenwichtige bedbezetting en een minimalisering van het aantal vreemdliggers. Er wordt inzicht verschaft in de prestaties van vijf scenario’s, waarbij de volgende prestatie-indicatoren zijn gehanteerd: bedbezetting, weigeringspercentage, percentage juist geplaatste patiënten en benodigde verpleegkundige capaciteit.

Insights artikel Slimmer toewijzen van ziekenhuisbedden met behulp van simulatie

Auteur Betrokken partijen Jaar
Kim Rietjens, Stan Janssen, Dennis Moeke Q-Consult, Elkerliek Ziekenhuis, HAN University of Applied Sciences 2021