Logo kdcl img

Smart Adaptive Mobility

SMART ADAPTIVE MOBILITY Een verkenning naar logistieke projecten...
07 januari 2019 / 225

SMART ADAPTIVE MOBILITY

Een verkenning naar logistieke projecten die bijdragen aan een bereikbaar Nederland.

Project Smart Adaptive Mobility: het-leren-door-te-doen in Noord-Brabant en Overijssel

Zowel voor personen- als goederenmobiliteit is er de komende jaren bereikbaarheidsopgave[1]. Hoe groot die opgave is, is mede afhankelijk van de impact en de snelheid waarmee trends zich ontwikkelen. Het verleden leert ons dat het beleidsmatig voor zowel overheden als het bedrijfsleven moeilijk is, zo niet onmogelijk, om 5 jaar vooruit te kijken. Dit pleit voor adaptief beleid bij overheid en bedrijf en ‘leren-door-te-doen’, waarmee flexibel ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden. Kennisdeling omtrent bestaande initiatieven en de vraag of deze initiatieven uit te rollen zijn naar andere regio’s is daarbij een belangrijke bron van input en vormen de centrale vragen van deze verkenning (kennisdeling en uitrolbaarheid).

 


 

Download alle bestanden als zip

Insights artikel poster project

Auteur Betrokken partijen Jaar
Jeroen Weppner BUas en Windesheim 2018

Insights artikel Smart Adaptive mobility - De verkenning

Auteur Betrokken partijen Jaar
Jeroen Weppner BUas - Windesheim 2018