Logo kdcl img

Sneller beter anno 2016

Voor deze praktijkopdracht hebben 3 studenten Logistiek &...
13 september 2016 / 1166

Voor deze praktijkopdracht hebben 3 studenten Logistiek & Economie en 2 studenten Facility Management van de Hogeschool Rotterdam binnen een tijdspanne van 14 weken een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van zaken met betrekking tot het rapport ‘Sneller Beter’.

De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de mate van patiëntenlogistieke standaardisatie, in het bijzonder de invoering van zorgpaden, naar aanleiding van het rapport ‘Sneller Beter’ binnen de ziekenhuizen in de regio Rotterdam?

Het onderzoek toont aan dat een groot deel van de onderzochte ziekenhuizen, namelijk 60 procent, niet op de hoogte is van de inhoud van het rapport Sneller Beter. Wél besteedt ieder ziekenhuis, weliswaar in meer of mindere mate, aandacht aan zorgpaden. De meest opvallende knelpunten voor het gebruik van zorgpaden is dat er weinig eenduidigheid is in de vormgeving van deze zorgpaden, zowel tussen ziekenhuizen als tussen afdelingen onderling. Het elektronisch patiëntendossier ondersteund niet de zorgpaden waardoor het ook lastig te controleren is als er via een zorgpaden gewerkt wordt. Wel wordt er in de ziekenhuizen gebruik gemaakt van verbetermethodieken als Lean en de Theory of Constraints. Het belang van capaciteitsmanagement wordt ook steeds meer ingezien van capaciteitsmanagement, om de patiëntlogistieke stromen te standaardiseren. De ontwikkeling van zorgpaden leidt er in het bijzonder toe dat de patiëntenlogistiek volgens een vast stramien kan plaatsvinden. Dit biedt onder andere ondersteuning om vooruit te plannen en om de doorloop- en wachttijden beter te beheersen.  Patiëntenlogistieke standaardisatie zorgt voor zowel structuur als focus op de patiënt; zo weet iedere schakel waar hij/zij aan toe is. Daar wordt uiteindelijk ieder ziekenhuis sneller én beter door.

Insights artikel Artikel Sneller beter anno 2016