Logo kdcl img

The Human Factor: Competent Communiceren in de logistiek

Een exploratieve studie naar wat leidinggevenden verwachten van...
28 januari 2016 / 1368

Een exploratieve studie naar wat leidinggevenden verwachten van een beginnend logisticus op HBO-niveau.  De human factor wordt meer en meer belangrijk in de logistiek. Dit artikel focust op de menselijke communicatie binnen de werkzaamheden van beginnende logistici. Wat verwacht de beroepspraktijk van hen op dit punt? We brachten in deze studie in beeld welke rol communicatie speelt binnen de werkzaamheden van de logistieke starter. Welke kwaliteitseisen stellen leidinggevenden? Hoe belangrijk is communicatief competent in de beroepspraktijk? En welke bagage moet een startend logisticus hiervoor hebben?

 

De resultaten geven meer inzicht in de gewenste communicatieve competentie van de medewerker. Deze resultaten zijn van belang zowel voor de startende professional bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, zijn leidinggevende voor de begeleiding en beoordeling van de medewerker. Voor de HRM-professional is het relevant om zo de beoordelingssystematiek meer te kunnen verfijnen en de ontwikkelingsbehoefte van de mederwerker beter in kaart te kunnen brengen. 

Meer aandacht voor het communicatieve aspect van de human factor bij professionals, leidinggevenden en HRM-professionals leidt tot betere afstemming in de logistiek. 

B.E. Faber- de Lange en E. van der Pool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Insights artikel De Human Factor: Competent Communiceren in de Logistiek