Logo kdcl img

To BIM or not to BIM

De overheid kan volgens Tieleman meer vaart zetten...
21 januari 2020 / 1835

De overheid kan volgens Tieleman meer vaart zetten achter de brede invoering van BIM. Door als opdrachtgever bij de aanbesteding van bouwwerken BIM als algemene richtlijn aan aannemers voor te schrijven. Engeland en Scandinavische landen doen dat al. De digitalisering van de bouwlogistiek kan worden gezien als een systeemverandering. Het gaat in het bouwproces om veel organisaties, waarbij sprake is van een grote wederzijdse afhankelijkheid bij het uitwisselen van informatie. Het BIM (Bouw Informatie Model) wordt in toenemende mate gebruikt als open standaard om informatie efficiënt en eenduidig te kunnen uitwisselen in de bouwketen.

Insights artikel To BIM or not to BIM

Auteur Betrokken partijen Jaar
Adrie Spruijt, Ron van Duin KennisDC Logistiek 2020