Logo kdcl img

Toolbox Sociale Innovatie

Deze Toolbox Sociale Innovatie bevat verschillende tools die...
10 februari 2021 / 1747

Deze Toolbox Sociale Innovatie bevat verschillende tools die u helpen te werken aan (verschillende aspecten van) sociale innovatie binnen uw organisatie. Deze tools dienen ter ondersteuning van het (verander)traject in relatie tot Sociale Innovatie en zijn een middel om dergelijke verandertrajecten te monitoren/evalueren. Er zijn quickscans opgenomen waarmee u de huidige stand van zaken rond een bepaald onderwerp in kaart kunt brengen, stappenplannen die actiepunten beschrijven om bepaalde doelen te realiseren alsook meer bondige tips en aanbeveligen over specifieke onderwerpen rond sociale innovatie.

Sociale Innovatie draait om het beter benutten van talenten en het vinden van nieuwe manieren van organiseren en managen. Het kan worden gedefiniëerd als het doorvoeren van vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van de vaardigheden van medewerkers, om daarmee de prestaties van de organisatie te verhogen of andere organisatie, maatschappelijke-, of medewerkersdoelen te realiseren. Sociale Innovatie bestaat uit 6 (complementaire) pijlers: (1) strategische oriëntatie op sociale innovatie, (2) interne veranderingssnelheid, (3) zelforganiserend vermogen, (4) talentontwikkeling, (5) investeren in kennisbasis, en (6) duurzame inzetbaarheid. De eerste pijler heeft betrekking op de mate waarin sociale innovatie strategisch is ingebed in de organisatie, de tweede en derde betreffen flexibel organiseren, de laatste drie gaan over het investeren in medewerkers en kennis.

De Toolbox is opgebouwd aan de hand van deze pijlers en bevat tools om aan deze pijlers te werken. De naamgeving van de tool geeft aan wat voor type tool het betreft (bv. een quickscan, test, stappenplan, tips, aanbevelingen).

03 joi icon sociale innovatie

Insights artikel Toolbox Sociale Innovatie

Jaar Leestijd
2020 15 min