Logo kdcl img

Trade Compliance: burden or opportunity

Trade Compliance kan een aanzienlijke administratieve last betekenen...
19 mei 2012 / 1087

Trade Compliance kan een aanzienlijke administratieve last betekenen maar ook een belangrijke kans voor de Nederlandse sector. Dinalog heeft samen met het Netwerk Trade Compliance een ‘White Paper’ opgesteld over de kansen van Nederland op het gebied van dienstverlening ten aanzien van Douane en Trade Compliance.

Dit paper heeft twee doelen: het creëren van een gemeenschappelijke visie op toegepast onderzoek en innovatie in de community Trade Compliance en het inbedden van die visie in nationale en Europese beleidsprogramma’s, zodat flankerend beleid kan worden ontwikkeld.

De drie innovatieve paden die in het paper worden benoemd, zijn:

  1. Systeemgericht toezicht, verwijst naar de overgang van transactie-gedreven controle naar procesbesturing, samenwerking en het uitwisselen van informatie tussen alle partners in de keten. 
  2. Coördinatie van toezicht tussen de verschillende toezichthoudende instanties, verwijst naar de ontwikkeling van een nauwe samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties om de verstoringen in de keten te minimaliseren, maar met de vervulling van de benodigde regeringsfuncties.
  3. Integratie van toezicht en handhaving in de logistieke keten, houdt zich bezig met het bepalen van de plaats en de tijd van de inspecties, waarbij er rekening wordt gehouden met de verstoring van de logistieke keten. Vanuit een ketenperspectief is het niet logisch om de stroom van goederen te inspecteren, en dus te verstoren, bij de grens. De industrie en de overheidsorganisaties moeten bepalen of de controles kunnen worden uitgevoerd gedurende het laden en lossen en dat administratieve controles of uitwisseling van informatie afzonderlijk worden uitgevoerd.

Om de versnelling van deze innovatieve paden te stimuleren, heeft de brancheorganisatie Vereniging Logistiek Nederland (VLM) een community opgericht waar bedrijven, overheid en onderzoek gericht op de nakoming van handelsregels elkaar kunnen ontmoeten en kennis uit kunnen wisselen. Dit is van het allergrootste belang, omdat de meeste experts op dit gebied momenteel worden geïsoleerd binnen hun bedrijven en gezien worden als een last binnen de keten. Echter, de lasten kunnen worden omgezet in aantrekkelijke mogelijkheden om kostenreductie in de keten te realiseren en waarde toe te voegen aan de waardeketen.

De samenwerking tussen de verschillende partijen zal zorgen voor een goede interactie tussen de lopende onderzoeksprojecten, waardoor er meer waarde wordt gecreëerd en kosten en administratieve lasten worden gereduceerd voor zowel de overheid als de industrie. De samenwerking kan ook de handelsbetrekkingen tussen landen verbeteren, waardoor er een efficiëntere en effectievere logistieke stroom tot stand komt die leidt tot het leveren van goederen met het gewenste kostenniveau binnen de afgesproken termijn. Dit draagt bij aan een toppositie van Nederland in de internationale logistiek.

White paper trade compliance 3

Insights artikel White Paper: Trade Compliance - Burden or Opportunity

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Dinalog, Vereniging Logistiek Management (VLM) 2012 15 min