Logo kdcl img

Verkorting van de doorlooptijden op de SEH met behulp van Process Mining

In deze bijdrage wordt een casestudie gepresenteerd waarin...
08 januari 2021 / 2466

In deze bijdrage wordt een casestudie gepresenteerd waarin gebruik is
gemaakt van process mining voor de optimalisering van de doorstroom
van patiënten met acute buikklachten op de Spoedeisende Hulp (SEH) in
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met behulp van process mining was het
mogelijk om knelpunten in de doorstroom van SEH-patiënten op een
relatief snelle en eenvoudige wijze te visualiseren, kwantificeren en
bespreekbaar te maken. Daarmee is process mining waardevol gebleken
ter ondersteuning van bestaande verbeterconcepten als LEAN en de
Theory of Constraints.

Insights artikel Verkorting van de doorlooptijden op de SEH met behulp van Process Mining

Auteur Betrokken partijen Jaar
Dennis van Eijnden, Fraukje Geelen, Dennis Moeke, Stephan Wouters, Marcel van Schadewijk Avans Hogeschool, HAN University of Applied Sciences, Jeroen Bosch Ziekenhuis 2021