Logo kdcl img

Vertrouwen creëert waarde

De EVO, de ondernemersvereniging in de logistiek heeft...
14 juni 2017 / 600

De EVO, de ondernemersvereniging in de logistiek heeft een gesprek georganiseerd over ‘Slim werkgeverschap’ en daarvan verslag gedaan in zijn blad.

Shutterstock 564796417

Aan het gesprek namen vier heren  deel. Erik Volkers van Tempo-Team, bracht onder meer naar voren dat betrokken werknemers loyaler zijn en dat in goed presterende ondernemingen werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen; dat komt uit onderzoek naar voren.  Steven Dhondt van TNO, pleitte voor het organiseren van tegenspraak. Jack van der Veen van Nijenrode is overtuigd van de meerwaarde van sociale innovatie; werknemers gaan er beter door presteren.   Michael Heeren van Jong Logistiek Nederland bracht het belang van kennisdelen en vertrouwen in elkaar naar voren.

Bedrijven moeten investeren in de gezondheid van en verantwoordelijkheid geven aan hun medewerkers, ze moeten extra scholing bieden en job rotation organiseren. En echt belangrijk is  open en volledig communiceren.  Dat levert gezonde, goed presterende, loyale, goed ontwikkelde en met plezier werkende medewerkers op. Dat is eigentijd werkgeverschap of  ‘slim werkgeverschap’.

http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/vertrouwen-creeert-waarde--sociale-innovatie-in-de-logistiek/1140