Logo kdcl img

‘Visie op handel en logistiek 2040'

Onze samenleving bevindt zich midden in een wereldwijde...
18 februari 2019 / 301

Onze samenleving bevindt zich midden in een wereldwijde transitiefase. De opwarming van de aarde, wijzigende consumentenvoorkeuren, stormachtige technologische ontwikkelingen en gespannen handelsverhoudingen stuwen grote veranderingen in de wijze waarop we wereldwijd met elkaar samenleven. Daar waar het internet het autonome leven van individuen wereldwijd verder stut, wordt op politiek vlak naar steeds grotere samenwerkingsstructuren gezocht om grensoverschrijdende kansen te verzilveren en problemen het hoofd te bieden. ​

Fo0018554 3c02c

Aanbod van consumentengoederen, duurzaamheid en vraag naar hoogwaardige dienstverlening

Naast de impact op het aanbod van consumentengoederen in winkels, showrooms en business to business leveringen, raakt deze transitie ook het functioneren van ziekenhuizen, zorgtehuizen, rechtbanken, brandweer, politie, AZC’s, scholen en universiteiten. Iédereen is inmiddels afhankelijk van goede, tijdige levering van producten uit de buurt of vanuit een ander deel van de wereld. Kortom, een goed werkend, schoon en veilig handels- en logistiek systeem, is een onontkoombare randvoorwaarde voor het leven van mensen nu en in de toekomst. En om ook toekomstige generaties een leefbare leefomgeving te gunnen, om te voldoen aan de toenemende vraag naar hoogwaardige dienstverlening door consumenten en bedrijven en om onze welvaart in een turbulente wereld te behouden, staat het bedrijfsleven zelf aan de lat om haar eigen koers te verleggen. We creëren daarom met deze visie een nieuw logistiek kader waarbinnen het maatschappelijk leven in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven nu en in de toekomst optimaal kan blijven floreren. 

Visie op de toekomst

Onze overtuiging daarbij is dat een dergelijk kader geen uitdaging meer is voor afzonderlijke sectoren in de economie of de logistiek. Het verder brengen van handel en logistiek in Nederland - en daarmee onze welvaart en ons welzijn - vereist een éénduidige en breed door de samenleving, het bedrijfsleven én overheid gedragen toekomstvisie op ons logistieke systeem. Een visie die is gestoeld op gemeenschappelijk omgevings- en keten denken. Een visie die maatschappelijk draagvlak voor economisch handelen stut. Kortom een visie waarbinnen de verschillende modaliteiten en goederenhubs de plek krijgen waar zij maatschappelijk- en economisch het beste renderen.

Vanuit deze achtergrond zetten wij met deze ‘Visie op handel en logistiek 2040’ voor Nederland, de Nederlanders en het hier gevestigde bedrijfsleven een punt aan de horizon.

Lees de gehele visie via link in het Insights artikel.

Insights artikel ‘Visie op handel en logistiek 2040'. Een aanbod voor Nederland

Betrokken partijen Jaar Leestijd
evofenedex, TLN, VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, KVNR, Schiphol, MKB Nederland, ACN, Havenbedrijf Amsterdam, CBRB, Deltalinqs, KNV, Watebouwers Nederland, VRC, ProRail, NVB, BLN-Schuttevaer, ORAM 2019 15 mins