Logo kdcl img

Waar is de blockchain toepasbaar in de logistiek en wat doet dat met de waardepropositie?

Nieuwe digitale technieken bieden kansen om slimmer samen...
14 juli 2020 / 1841

Nieuwe digitale technieken bieden kansen om slimmer samen te werken en gegevens uit te wisselen voor de mkb. Blockchaintechnologie wordt daarbij genoemd als een van de meest kansrijke opkomende technologieën. Vanuit de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Windesheim wordt onderzoek gedaan naar de kansen voor het mkb in het toepassen van de blockchaintechnologie. Het onderzoek richt zich met name op het mkb in de logistieke, agro-food en farmasector. De mogelijkheden die blockchainoplossingen bieden zijn veelbelovend. In het onderzoek zijn de belangrijkste vragen hierover: Welke invloed heeft de toepassing van blockchain op de toegevoegde waarde van de organisatie en op de machtsverhoudingen in de logistieke keten? Welke invloed heeft het op de stroom van goederen, informatie en transport? 

Insights artikel Waar is de blockchain toepasbaar in de logistiek en wat doet dat met de waardepropositie?

Auteur Betrokken partijen Jaar
Josanne Heeroma-ten Katen, Ron van Duin, Yvonne Lont, Klara Paardenkooper Hogeschool Rotterdam, TU Delft 2020