Logo kdcl img

Waarde toevoegen aan transitstromen in Overijssel

Ruim 40 procent van alle goederenstromen die van,...
03 februari 2017 / 973

Ruim 40 procent van alle goederenstromen die van, naar of via de provincie Overijssel worden vervoerd, heeft daar herkomst noch bestemming. Deze goederenstromen, ook wel transitstromen genoemd, maken wel gebruik van de infrastructuur. Ze vragen capaciteit van de hoofdinfrastructuur en brengen milieulasten met zich mee (o.a. congestie, geluidsoverlast en luchtvervuiling), maar zorgen voor weinig economische toegevoegde waarde voor de regio´s die gepasseerd worden. De vraag is of de economische waarde van deze goederenstromen toe kan nemen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van waarde toevoegende activiteiten.

Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden om in Overijssel waarde toe te voegen aan deze goederenstromen. Daarvoor wordt eerst ingegaan op de huidige transitstromen in Overijssel door een kwantitatieve analyse, gevolgd door een kwalitatieve analyse van de huidige waarde toevoegende activiteiten die door de Overijsselse logistieke bedrijven worden uitgevoerd. Daarna wordt er gekeken naar de transitstromen die geschikt zijn om waarde toevoegende activiteiten (VAL, VAS en ketenregie) aan uit te voeren en welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om hieraan meer waarde toe te voegen. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn om de omvang van waarde toevoegende activiteiten toe te laten nemen.

De Provincie Overijssel subsidieerde dit onderzoek, dat ondertussen is afgerond, in het kader van het uitvoeringsprogramma ‘Stimulering Goederenvervoer over Water’. De kwantitatieve analyse van de transitstromen is in samenwerking met Panteia uitgevoerd.

Het rapport over dit onderzoek vind je onderaan deze pagina. Voor meer informatie over dit onderzoek kan je contact opnemen met associate lector Logistiek Dr. Fatma Saçli, e-mail: f.sacli@windesheim.nl of 088 4699478.

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Rapport Waarde toevoegen aan transitstromen in Overijssel

Insights artikel Presentatie Waarde toevoegen aan transitstromen in Overijssel