Logo kdcl img

WCO presenteert richtlijnen voor risicomanagement

De World Customs Organization (WCO) stimuleert het gebruik...
01 januari 2013 / 647

De World Customs Organization (WCO) stimuleert het gebruik van een uniform risico management framework door alle leden. Volgens de WCO is dit de enige oplossing om enerzijds goederenstromen te controleren en compliance te garanderen en anderzijds de logistieke keten zo min mogelijk te hinderen en kosten te besparen.  

Door de nog steeds groeiende wereldhandel is risicoanalyse van wezenlijk belang geworden voor de douane. Hoe moet zij anders controle houden op de inkomende goederenstromen en de logistiek minimaal belasten? Helaas zie je in de praktijk dat veel douaneautoriteiten worstelen met het systematisch en structureel uitvoeren van risicoanalyses. De WCO biedt daarom voor leden risico management framework zodat douaneautoriteiten uniform risicovolle zendingen identificeren, beoordelen en management. Deze risicobenadering moet in alle lagen van de douaneorganisatie opgepakt worden, zodat elke douaneambtenaar op dezelfde manier risico’s systematisch en structureel benadert.  Deze risicobenadering moet deel gaan uitmaken van de douanecultuur en het zal dus enkele jaren duren voordat het daadwerkelijk tot in de haarvaten van de organisatie is doorgedrongen. 

Het framework is opgebouwd door gebruik te maken van wereldwijd bestaande methoden, technieken, tools en voorgaande studies uitgevoerd in opdracht van het WCO. Key is deze benadering is het verleiden van bedrijven naar vrijwillig compliant handelen. De douane verwacht dat zendingen van deze groep bedrijven voldoen aan zowel fiscale als niet-fiscale regels en zullen minder snel geselecteerd worden voor controle. Er blijft dan tijd over om de risicovolle zendingen van bedrijven waarvan niet bekend is of ze voldoen aan wetgeving te controleren. Informatie over bedrijven en zendingen is vervolgens cruciaal om risicovolle zendingen te selecteren. Tenslotte mag een ontwikkeld risicoframework nooit in beton gegoten zijn. Risicoprofielen moeten continu aangepast worden aan de realiteit, gebeurtenissen in de wereld en de ervaring van medewerkers.

Het Compendium bestaat uit twee afzonderlijke, maar onderling verbonden volumes. Deel 1 beschrijft het organisatorisch kader voor risicobeheer en schetst het risicobeheerproces. Deel 2, uitsluitend beschikbaar voor leden van WCO, behandelt risicobeoordeling, profilering en richthulpmiddelen die selectiecriteria bepalen voor het identificeren van zendingen met een hoog risico, passagiers en vervoermiddelen voor douaneaangelegenheden. Dit compendium wordt door het WCO als levend document beschouwd en zal ook continu geüpdatet worden, opdat leden geïnformeerd kunnen worden over de laatste ontwikkelingen.

Wat nu te doen?

Douaneautoriteiten worden uitgenodigd dit compendium als inspiratiebron te gebruiken en te implementeren in hun eigen organisatie, opdat alle leden van de WCO op dezelfde manier risicomanagement benaderen.

Insights artikel WCO Customs Rsk Management Compendium part 1

Betrokken partijen Leestijd
World Customs Organisation 60 min

Relevante publicaties