Logo kdcl img

'We work with Joi!' Sociale Innovatie in de logistiek

KennisDC Logistiek Limburg is begin 2018 een pilot...
11 december 2018 / 2952

KennisDC Logistiek Limburg is begin 2018 een pilot gestart met tien bedrijven uit de logistieke sector in Limburg. Deze pilot, genaamd Sociale Innovator Logistics Limburg, kent twee sporen. Binnen het kennisspoor zijn een aantal tools ontwikkeld voor het ontwikkelen van sociale innovatie binnen organisaties. Het pilotspoor bestaat uit een aantal (thema)inhoudelijke sessies en individuele ondersteuning aan een bedrijf. Eindresultaat van het pilotproject is dat bedrijven uiteindelijk een plan van aanpak maken voor de ontwikkeling van sociale innovatie. Een tweede eindresultaat is een blauwdruk van het proces dat een deelnemer aan het project doorloopt. Deze blauwdruk is uitgangspunt voor vervolgprojecten op het vlak van sociale innovatie.

Geïntresseerd geraakt? Over dit project schreef Fred Nooijen onderstaand artikel in ons tijdschrift voor toegepaste logistiek, Logistiek+.

Insights artikel Sociale innovatie in de logistiek

Auteur Jaar
Fred Nooijen 2018