Logo kdcl img

Weer een stap dichter bij autonoom vervoer in Zeeland

In het kader van het Living Lab Catalyst...
30 september 2020 / 748

In het kader van het Living Lab Catalyst (Connected and Automated Transport and Logistics)  heeft HZ-student Rob van Damme in opdracht van North Sea Port een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voordelen en mogelijkheden van autonoom transport tussen de Central Gate en verschillende type terminals in de haven. De resultaten van de verkenning zijn veelbelovend.

Autonoom vervoer is een van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen binnen de logistieke sector op dit moment. Overal ter wereld worden pilots uitgevoerd met autonome personenwagens, bussen, vrachtwagens, terminal tractors en zelfs boten. De grootste reden hiervoor is de toenemende schaarste aan chauffeurs. De vraag is groot en het aanbod te klein. Daar komt bij dat in de huidige tijd van digitalisering, logistieke dienstverleners steeds meer toe willen werken naar 24-uurs operaties die met zo weinig mogelijk manuele interventie gedraaid kan worden.

North Sea Port ontwikkelt in Vlissingen Oost de Central Gate. De Central Gate is een truckparking waar in- en uitgaande trucks naar toe worden geleid als ze niet direct op een terminal afgehandeld kunnen worden. Op de Central Gate zijn diverse voorzieningen beschikbaar voor de chauffeur (rusten, tanken, eten, etc.). Autonoom transport kan worden ingezet als transportdienst tussen de Central Gate en de verschillende terminals in Vlissingen Oost, waarbij de chauffeur achterblijft op de Central Gate terwijl zijn trailers of container wordt geladen of gelost.

Met de inzet van autonoom transport kunnen meerdere voordelen worden gerealiseerd:

  • Omdat autonome voertuigen het laatste stuk van de route voor hun rekening nemen, kunnen chauffeurs rust nemen op de bufferparking en hoeven zij niet langer te parkeren langs de kant van de weg of op de terminalparking. Dit ten voordele van de verkeersveiligheid, veiligheid van de chauffeurs en veiligheid bij de terminals. Terminals kunnen hun parking gebruiken voor andere doeleinden zoals extra opslagruimte.
  • Er vanuit gaande dat een autonoom voertuig voor korte afstanden op elektriciteit zal rijden, komt dit ten goede aan het klimaat vanwege de verminderde CO2 uitstoot. Daarbij gaat een elektrisch voertuig vele jaren langer mee dan een traditionele vrachtwagen met dieselmotor.  
  • Door het pendelen kunnen vervoersstromen gespreid worden en worden zij beter beheersbaar. Inzet van bedrijfsmiddelen kan geoptimaliseerd worden en er kan ’s nachts doorgewerkt worden.
  • Identificatie van personen wordt overbodig, het manuele check-in proces komt (deels) te vervallen. Doorlooptijden op de terminals worden korter, laad- en loscapaciteit wordt groter, personeelskosten dalen, investeringskosten voor veiligheidstesten vervallen, alsook de noodzaak voor meertalig personeel.

Hoewel er nog extra onderzoek gedaan zal moeten worden naar de wettelijke voorwaarden, financiering en operationele haalbaarheid voor het implementeren van autonome voertuigen, was dit alvast een veelbelovende start.