Logo kdcl img

Wegwijzer Noord

Deze wegwijzer Stage en Afstuderen Noord is bedoeld...
14 juli 2020 / 1523

Deze wegwijzer Stage en Afstuderen Noord is bedoeld om bedrijven en onderwijsinstellingen dichter bij elkaar te brengen. Bedrijven die op zoek zijn naar een student weten vaak onvoldoende bij welke onderwijsinstelling ze op welk moment terecht kunnen. Vanuit hier is het idee ontstaan om een compact en compleet overzicht te geven van het stage- en afstudeerbeleid/procedures van onderwijsinstellingen gericht op logistiek gerichte opleidingen.

Voorblad noord

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Wegwijzer Stage en Afstuderen Noord

Betrokken partijen Jaar Leestijd
NHL Stenden, Alfa College 2020 10 min

Insights artikel Stage en afstuderen: Alfa College

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Alfa College 2020 5 min

Insights artikel Stage en afstuderen: NHL Stenden

Betrokken partijen Jaar Leestijd
NHL Stenden 2020 5 min