Logo kdcl img

Al vele bedrijven zetten stappen richting duurzaam transport door het Synchro Maturity Model

Afgelopen half jaar hebben Hogeschool Rotterdam, Fontys, BUAS,...
09 december 2021 / 1943

Afgelopen half jaar hebben Hogeschool Rotterdam, Fontys, BUAS, Windesheim en het Joint Corridors Off-Road programma samengewerkt om een masterclass Synchro Maturity te ontwikkelen en in de praktijk te testen. Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Topsector Logistiek.

De masterclass is door docenten en onderzoekers gegeven aan 40 studenten als onderdeel van de minorprogramma’s ‘Maritime & port Management’ en ‘Distributie in en rond Rotterdam’ die Hogeschool Rotterdam aanbiedt. De masterclass is bij Windesheim ook gegeven aan 16 studenten van Windesheim die de keuzemodule Transportmanagement volgen.

Doorontwikkeling Maturity Model

In de masterclass is de kennis gebundeld die de afgelopen jaren is opgedaan via praktijkgericht onderzoek. Zo is het Synchro Maturity Model ontwikkeld. Met dit model worden bedrijven bewuster gemaakt van verschillende aspecten van synchromodaal transport. Het volwassenheidsniveau wordt beoordeeld aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. In het verlengde van de masterclass hebben studenten van BUAS dit jaar weer 14 mkb-bedrijven geïnterviewd waarbij de focus lag op corridors in  Brabant. De afgelopen jaren zijn zo al veel bedrijven geïnterviewd en van advies voorzien.

Ontwikkel ook mee

Wij delen ontwikkelde kennis rondom synchromodaal transport en de toepassing van het Synchro Maturity Model graag met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven, met als doel om verladers en vervoerders te helpen meer duurzame en efficiënte transportketens te ontwikkelen.