Logo kdcl img

Autonoom transport in Zeeland blijvend op de agenda

De afgelopen drie jaar heeft HZ University of...
07 mei 2024 / 205

De afgelopen drie jaar heeft HZ University of Applied Sciences samen met een breed consortium gewerkt aan het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland. Binnen dit project hebben logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk geïnnoveerd en geëxperimenteerd met autonome voertuigen in real-life logistieke operaties met mixed traffic. Eind 2023 is het project afgerond en kunnen we terugblikken op een succesvolle samenwerking die geresulteerd heeft in mooie resultaten.

Projectresultaten

Allereerst heeft het project geleid tot succesvolle experimenten met een autonome terminal tractor in gemengd verkeer op de terminal van Lineage Logistics in Vlissingen. De demonstratie in mei 2022 heeft bewezen dat er een levensvatbaar product is ontwikkeld dat geïntegreerd is in de operationele processen van de containerterminal. Na deze demonstratie hebben EasyMile, Lineage Logistics en Terberg de samenwerking voortgezet en is het voertuig verder getest en ontwikkeld.

HZ University of Applied Sciences heeft zich binnen het project gericht op het analyseren van business cases voor de inzet van autonoom vervoer bij bedrijven waar geen pilot is uitgevoerd. De onderzoeksresultaten geven een positieve business case voor autonoom transport in complexe verkeerssituaties voor verschillende use cases (Westerink-Duijzer, 2024). Naast deze use cases voor individuele bedrijven is ook de business case onderzocht voor een gedeelde pool van autonome voertuigen in de haven van Vlissingen. Ook hier bleek de business case positief, al zijn de synergievoordelen van een gezamenlijke operatie beperkt. Dit heeft met name te maken met de piekmomenten die bij veel bedrijven gelijktijdig vallen, waardoor er veel autonome voertuigen gelijktijdig nodig zijn op bepaalde momenten van de week (Westerink-Duijzer, 2023).

Rijden op de openbare weg

Het project had de ambitie om ook een pilot uit te voeren met autonome vervoer op de openbare weg. Er heeft een uitgebreide juridische verkenning plaatsgevonden, waarbij gesprekken zijn gevoerd met verschillende wegbeheerders en de RDW. Na grondig onderzoek van alle beschikbare opties en rekening houdend met het niveau van volwassenheid van het voertuig, is er gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het tijdens de looptijd van het project niet haalbaar was om het autonome voertuig te testen op de openbare weg.

Autonoom transport in Zeeland

Ondanks dat er geen pilot op de openbare weg heeft plaatsgevonden, hebben de pilot op het eigen terrein van de containerterminal en de overige onderzoeksresultaten de implementatie van autonoom transport in Zeeland een stapje dichterbij gebracht. Het thema ‘autonoom transport’ blijft dan ook op de agenda staan in de regio. Daarnaast blijven de projectpartners zich inzetten om de mogelijkheden van autonoom transport in de logistiek te verkennen om daarmee de positie van de logistieke sector in Zeeland verder te versterken.

Erkenning

Het Living Lab Autonoom Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor  Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.