Logo kdcl img

Bedrijven gaan voor titel ‘Social Innovator Logistics Limburg’

KennisDC Logistiek, Fontys Venlo, Provincie Limburg, Hogeschool Windesheim...
16 januari 2018 / 3385

KennisDC Logistiek, Fontys Venlo, Provincie Limburg, Hogeschool Windesheim en TLN met ondersteuning van TNO, Topsector Logistiek en ELC Limburg bundelen hun krachten om bedrijven een stapje verder te helpen om sociaal te innoveren. De lancering van het project ‘Social Innovator Logistics Limburg’ heeft plaatsgevonden tijdens de Logistieke Dag Limburg 2017.

Sill lancering

Uitdaging arbeidsmarkt en imagoverbetering logistiek

Limburg krijgt te maken met arbeidsmarktkrapte. Mede door de ontgroening en vergrijzing ondervindt de logistiek in Limburg personeelstekorten. Voor zowel laaggeschoold werk als functies op mbo-, hbo- en wo-niveau wordt het moeilijker om de juiste mensen te vinden. Daarnaast liggen er uitdagingen om goed personeel te behouden voor de logistiek en imagoverbetering van de sector. Dit zijn niet alleen uitdagingen voor Limburg maar ook voor heel Nederland. Als logistiek Nederland haar groeikansen wil verzilveren is het essentieel dat bedrijven investeren in sociale innovatie (SI).

Wat is Sociale Innovatie (SI)?

De gedachte achter SI is dat iedereen binnen een organisatie iets te zeggen heeft in het slimmer organiseren. Het is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties zodat het bedrijf en medewerkers succesvoller worden. Voorbeelden van slimmer organiseren met medewerkers is dat iedereen meedenkt over verbeteringen in betrokkenheid, motivatie, leercurve, uitdagingen en ambities, besluitvorming, automatisering en concurrentiepositie et cetera.

Wim Bens, Landelijk Programma Manager KennisDC Logistiek: “In ‘the battle for talent’ zou sociale innovatie wel eens de sleutel voor succes kunnen zijn.”

Waarom moet een bedrijf Sociaal Innoveren?

Onderzoek heeft aangetoond dat Sociale Innovatie een grote bijdrage levert aan een hoger innovatievermogen van een onderneming, een hogere productiviteit van de werknemers, nieuwe klanten aantrekt, hogere omzet en winstgroei genereert en de tevredenheid van medewerkers verhoogt. Daarnaast helpt het om werken in de logistiek aantrekkelijker te maken en verschaft het bedrijven in de sector ook een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn); “Het benutten van alle arbeidspotentieel in het bedrijf, talenten benutten, zeggenschap, zaken die steeds belangrijker worden nu personeel een schaars goed wordt. De logistieke sector geeft hier het

Wat is ‘Social Innovator Logistics Limburg’?

Het doel van Social Innovator Logistics Limburg is om Sociale Innovatie hoger op de agenda van bedrijven te krijgen. Het lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim Zwolle ontwikkelt samen met Fontys en TNO een Kennisspoor. Dit is een toolbox met instrumenten die SI in gang helpt zetten binnen de deelnemende organisatie. Het is tevens een monitoringsinstrument dat de volwassenheid van SI binnen de organisatie in kaart brengt. Daarnaast zal samen met het deelnemend bedrijf een actieplan opgesteld worden. Het is bedoeld voor bedrijven die actief aan de slag willen gaan met SI. Bedrijven die participeren in het project ontvangen aan het einde de titel ‘Social Innovator Logistics Limburg’. Er hebben tot nu toe al 8 Limburgse ondernemingen aangegeven te willen participeren in dit project. 

Gedeputeerde Hans Teunissen (Ruimte en Onderwijs): “De invloed van technologie en robotisering zal zeker zijn invloed hebben op de logistieke sector. Sociale innovatie is een instrument die naast de product- en procesinnovatie bedrijven helpt om die trans

Unieke pilot voor Limburg met: ‘Social Innovator Logistics Limburg’.

Limburg neemt met dit project het voortouw om de sector een boost te gaan geven. Provincie Limburg is in het kader van Human Capital Agenda Logistiek een groot financieel aanjager en stimuleert dit initiatief volop. Het streven is natuurlijk ook dat Social Innovator Logistics Limburg een voorbeeld zal zijn voor andere regio’s in Nederland.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Pascal Swinkels, Manager KennisDC Logistiek Limburg, p.swinkels@kennisdclogistiek.nl, +31 653609456.

Relevante publicaties