Logo kdcl img

‘Bedrijven zijn op zoek naar cash’

Tweede Masterclass Supply Chain Finance toont de waarde...
13 mei 2016 / 1435

Tweede Masterclass Supply Chain Finance toont de waarde voor het bedrijfsleven. 

Op 28 april jl. organiseerde het KennisDC Logistiek Limburg/Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek i.s.m. KennisDC Logistiek Noord-Oost/Windesheim, Tata Steel en Caroz een tweede masterclass over Supply Chain Finance in het kader van onze deelname aan het project “Ketenfinanciering voor MKB – Olie in de motor van de Nederlandse economie”. Tijdens deze sessie is o.a. nader toegelicht wat Supply Chain Finance precies inhoudt en wat het voor de deelnemers zou kunnen betekenen. Bovendien is de link gelegd naar het project en de stand van zaken uitvoering Tata Steel en Caroz. De sessie heeft plaatsgevonden bij Fontys Hogescholen in Venlo en was een vervolg op de 1e masterclass die een halfjaar geleden heeft plaatsgevonden bij de start van ons project. 

Scf2

Supply Chain Finance

Supply Chain Finance (SCF) is een financieringsconstructie waarbij ondernemingen in een supply chain samenwerken gericht op financiële overeenkomsten, om de financiële performance te verbeteren en supply chain risico’s te verminderen (Steeman, 2014). Één van de meest voorkomende voorbeelden is Reverse Factoring. Hierbij wordt voor een leverancier versnelde betaling van facturen door de financier (meestal een bank) van de afnemer mogelijk gemaakt. Na afloop van de betalingstermijn van de factuur wordt de financier door de afnemer betaald. Voor deze constructie wordt gebruik gemaakt van de hoge kredietwaardigheid van de sterke afnemers. 

Cases SCF bij CAROZ en Tata Steel

In het kader van het project worden vanuit het KennisDC Logistiek Limburg i.s.m. Caroz en Tata Steel op dit moment projecten uitgevoerd: Bij Tata Steel wordt onderzoek gedaan naar de financiële risicofactoren van Feijen Service Centre in de Purchase-to-Pay en de Order-to-Cash processen en hoe deze factoren toekomstig verminderd kunnen worden. Caroz is een gespecialiseerde dienstverlener in transport management en advies. Caroz onderzoekt welke vormen van ketenfinanciering kansen bieden om de concurrentiepositie te verbeteren. De projecten worden door afstudeerders van Hogeschool Zuyd en Fontys Hogescholen Venlo uitgevoerd met ondersteuning van het projectteam bij Fontys / KennisDC Logistiek Limburg en Hogeschool Windesheim

Meer te weten komen over dit onderwerp?

Bent u benieuwd wat Supply Chain Finance voor uw organisatie kan betekenen of heeft u interesse aanwezig te zijn bij de volgende masterclass dan kunt u contact opnemen met Kerstin Tißen (k.tissen@fontys.nl, 08850-85190)