Logo kdcl img

Best Paper Award VLW 2016 voor Ken Zschocke van Fontys Hogeschool

De prijs voor het beste paper van de...
22 november 2016 / 1885

De prijs voor het beste paper van de Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) is dit jaar gewonnen door K.R. Zschocke. Zijn paper “Delivery modes in the Dutch parcel market – no man’s land in leadership?” is naar het oordeel van de jury een uitstekend onderbouwd pleidooi voor innovatie van de Nederlandse pakket-markt. Jury-voorzitter Prof Cattrysse: “De auteur combineert in een helder betoog klassieke wetenschappelijke invalshoeken zoals het 5-krachten-model van Porter, met de vraag hoe je komt tot nieuw leiderschap in de pakketmarkt. Unattended Home Delivery (UHD) en Locker Point Delivery (LPD) spelen daar een belangrijke rol in.”

De Best Paper Award werd uitgereikt op de VLW in het Belgische Mechelen. Het paper van Rademakers, Levelt en Van Damme Roadmap logistiek voor de foodsector van de metropoolregio Amsterdam kreeg een eervolle vermelding. Daarnaast kregen de volgende papers een nominatie:

  • Freight uberisation – is crowd logistics more sustainable?  van Buldeo Rai, Verlinde, Merckx en Macharis;

  • Het potentieel en de impact van gekoppeld rijden van Vyncke, Vannieuwenhuyse, en Cattrysse; en

  • Fixing the reorder days in retail: order policies for a perishable product  van Pauls-Worm en Hendrix.

Afgelopen donderdag 17 en vrijdag 18 november kwamen logistieke onderzoekers voor de 23e keer bij elkaar om trends en actualiteiten in de logistiek met elkaar te bespreken. Deze jaarlijkse bijeenkomst vond ditmaal in Mechelen (België) plaats. Het VLW-congres werd geopend met key-note speech van Iwan te Winkel, directeur logistiek bij Raab Karcher en logistiek manager van het jaar, en Martine Beyers van Enkira. Beiden gaven hun visie op de rol van Human Capital in de logistiek. Naast paperpresentaties over talloze onderwerpen zoals Macro-modellen in de logistiek, Stadsdistributie, Food Logistics, E-fasion, nieuwe businessmodellen en ketensamenwerking, waren er ook ronde tafelsessies over Bouwlogistiek, Goederenvervoervisie, logistiek toekomstbestendig maken van de chemie en Robotisering. Het VLW congres werd afgesloten bij Proctor & Gamble’s huisvervoerder ODHT in Willebroek/Mechelen.

Vlw best paper

Stef Weijers (voorzitter VLW) feliciteert Ken Zschoke met de Best Paper Award (Foto: Henny Jordaan).