Logo kdcl img

BEST PAPER AWARD VLW 2023 NAAR ‘DATADELEN IN DE CONTAINERKETEN: ÉÉN VOOR ALLEN OF ALLEN VOOR ÉÉN?’

28 maart 2023 / 1032

De best paper award van de VLW (Vervoerslogistieke Werkdagen) 2023 is toegekend aan ‘Datadelen in de containerketen: één voor allen of allen voor één’ van Marijn van Adrichem (TNO)

Datadelen neemt een steeds belangrijkere plek in bij het optimaliseren in de logistiek, maar het gaat niet van harte. Marijn heeft daarom in zijn paper vanuit de invalshoek van verschillende partijen een drietal vormen van datadeling beschreven, passend bij de wensen van die partijen en onder meer de databeschikbaarheid.

De drie vormen van datadeling zijn: het top-down reguleren van datadelen, het marktgewijs in- en verkopen van data en data uitwisselen voor andere data. Het raamwerk voor deze driedeling is gebaseerd op een casestudy uitgevoerd in de Rotterdamse haven en literatuuronderzoek. De casestudy betreft een containerketen, via de haven van Rotterdam

Conclusie is dat het plaatsvinden van datadelen zeer situatieafhankelijk is. Hierbij gaat het vooral over de betrokken partijen en de databeschikbaarheid. Marijn identificeert een aantal voorwaarden voor datadeling: eigenaarschap van de data, de kwaliteit en de standaardisatie, veiligheid en betrouwbaarheid van het deelproces.

Uit de 20 papers die meedongen naar de prijs kwam deze als sterkste naar voren omdat de auteurs op basis van een gedegen analyse een stap verder gezet hebben in het datadelen als middel voor verbeteringen in de logistiek, en dat op een toegankelijke manier beschreven hebben. De jury heeft de papers beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, waarde voor de praktijk en leesbaarheid.

De jury bestond dit jaar uit de bestuursleden, Machteld Leijnse (voorzitter Commissie Best Paper Award), Martin Kraan, Bart Vannieuwenhuyse, Lóri Tavasszy en Anna Dreischerf (winnaar Best Paper Award 2022).

De VLW 2022 vond dit jaar plaats op 16 en 17 maart in het Belgische Mechelen. Er werden 32 papers gepresenteerd rond verantwoord goederentransport, logistiek in de leefbare stad, datadelen in de logistiek, marktverkenningen, decarbonisatie, synchromodaliteit en modal shift en forecasting en planning. De thema’s van de vier Rondetafelgesprekken waren: Onbemand maar niet onbemind, sociale innovatie in de logistiek, Energietransitie en het wegvervoer op de lange afstand, e-commerce en elektrificatie.

De keynote werd uitgesproken door Heleen Buldeo Rai (Vrij Universiteit Brussel) over de verduurzaming van E-commerce. De schepen (wethouder) van Mechelen, Vicky Vanmarcke, vertelde tijdens het conference diner met een aanstekelijk enthousiasme over de succesvolle mobiliteits- en zero-emissie-initiatieven in haar stad.

De 28ste editie van de VLW vindt plaats op 21 en 22 maart 2024 in Bilderberg Château Holtmühle, Tegelen. De VLW wordt financieel ondersteund door TKI Dinalog.