Logo kdcl img

CARBON-les: Efficiënte CO2e Emissiereductie voor logistieke Mkb bedrijven

Het project CARBON-les heeft als doel om Mkb...
14 december 2023 / 1569

Het project CARBON-les heeft als doel om Mkb bedrijven in de logistieke sector te ondersteunen bij het gestructureerd aanpakken van hun CO2e emissiereducties. Hierbij wordt een tweeledige aanpak geïmplementeerd: eerst worden er strategische sessies gehouden om het totale bedrijfsbeeld te schetsen, gevolgd door operationele sessies die inzoomen op specifieke processen.

Strategische Sessies

In de eerste stap wordt in kaart gebracht welke externe factoren, zoals wet- en regelgeving en huidige CO2e emissies van belang zijn. Vervolgens worden deze gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is een overzicht van het totale CO2e emissiebeeld van het bedrijf.

Operationele Sessies

In deze fase wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van de CO2e uitstoot per proces. Hierbij worden ook de verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Het resultaat is een inzicht in de proces-specifieke CO2e uitstoot en mogelijke optimalisaties.

Ccarbbb

Er zijn 3 bedrijven (CTV Intermodal Container Transport, TransMission Weert en Rhenus Road B.V.) gestart binnen dit project. Ook voeren een aantal studentengroepen hun project uit bij een van de bedrijven. Binnen iedere fase lopen workshops voor studenten en bedrijven naast elkaar. De studenten volgen drie workshops, waarin ze verschillende opdrachten uitvoeren zoals het maken van een GLEC Framework en PMC analyse. Daarnaast hebben ze regelmatig contact met het bedrijf waarvoor ze de opdracht uitvoeren. Ook voor de bedrijven worden een aantal workshops georganiseerd, bedrijven volgen de workshops apart van elkaar. De bedrijven kunnen na het volgen van de strategische sessies verder met de operationele sessies.

CARBON-les vormt een eerste stap in een CO2e reductieprogramma. Bedrijven kunnen deelnemen aan deelprojecten en worden op langere termijn ondersteund, wat resulteert in meetbare CO2e reducties voor het Mkb in de logistieke sector.

*CO2e (CO-equivalenten): zijn een maateenheid voor het effect van verschillende broeikasgassen op het klimaat

Logo tisl c