Logo kdcl img

Data driven decision making in business

Het Lectoraat Logistiek en Allianties ontwikkelt, in samenwerking...
31 mei 2021 / 1689

Het Lectoraat Logistiek en Allianties ontwikkelt, in samenwerking met de International School of Business van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een Engelstalige minor data driven decision making in business. De eerste ronde van deze minor (één semester) is gestart in februari 2021. 

De populariteit en het groeiende belang van data science wordt onderstreept door het feit dat het maximale aantal studenten (36 voor de eerste ronde; 60 voor de tweede ronde die start in september 2021), in zeer korte tijd is bereikt. 

De minor is opgebouwd uit twee gedeelten. In de eerste helft, de foundation, gaan we in op het proces van data mining, vanaf business and data understanding, tot en met analyse en implementatie. De foundation start met een opfrismodule wiskunde en statistiek, waarin de studenten gaandeweg ook thuis raken in R en Python. Het accent in de foundation ligt op datavisualisatie, en een eerste kennismaking met veelgebruikte data mining technieken. De tweede helft richt zich op specifieke technieken en toepassingen. Hoewel sommige technieken sterk verbonden zijn aan specifieke toepassingsgebieden (zoals simulatie aan logistiek; en market basket analysis aan marketing), staat het studenten vrij om uit een rijk en groeiend palet aan modules te kiezen. Dat leidt tot een multidisciplinaire aanpak: modules zoals process mining, kennen toepassingen in logistiek, financiering, marketing en human resource management.  

Het multidisciplinaire karakter komt ook terug in de real-life projecten die studenten in teams doen. Hoewel data centraal staan, zijn alle projecten gebaat bij meerdere aspecten van de organisatie. Deze opzet is in lijn met het doel van de minor. Het doel is niet zozeer om data science specialisten op te leiden, maar translators die voldoende weten van strategie en management, én van IT en data science om deze twee werelden te kunnen verbinden.  

De (modules van de) minor komen online beschikbaar, voor zelfstudie. Daarnaast wordt er gewerkt aan Nederlandstalige light-versies van veelgevraagde modules, voor professionals die snel aan de slag willen. 

Ben je als bedrijf geïnteresseerd en heb je een onderwerp dat we terug kunnen laten komen in de real-life projecten, laat het ons weten: Lectoraat.LA@han.nl.