Logo kdcl img

Gastlessenplatform verbindt bedrijven en jeugd

Veel logistieke ondernemingen komen graag in contact jong...
24 september 2019 / 2363

Veel logistieke ondernemingen komen graag in contact jong talent. Een goede manier hiervoor is het geven van een gastles op scholen, een bedrijfsbezoek organiseren of het bieden van ‘snuffelstages’ en praktijkopdrachten. Maar in de praktijk komt het contact met onderwijs niet altijd tot stand. Via de online-tool www.gastlessenzogeregeld.nu kunnen organisaties zich eenvoudig registreren als aanbieder van gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en praktijkopdrachten. Onderwijsgevenden uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs melden zich hier aan als ‘vragers’. Met behulp van de planningstool worden vragers en aanbieders kosteloos gematcht.

Jongeren enthousiasmeren

Gastlessenzogeregeld.nu is een initiatief van ‘Jet-Net &Technet’ (voorheen Techniektalent.nu). “Ons doel is jongeren te enthousiasmeren voor de techniek en daarmee talent te winnen voor de technische sectoren.” Bedrijven en scholen werken samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding “Via Gastlessenzogeregeld.nu worden jaarlijks tientallen bedrijven en onderwijsgevenden gematcht. Dit aantal mag wat ons betreft verder groeien”, zegt coördinator Martine Fournier.

Ook vraag vanuit onderwijs

“We merken dat leraren in het basis- en voortgezet onderwijs graag in contact komen met bedrijven. Zij hebben veelal een concreet verzoek, maar willen ook alvast het contact om snel te schakelen op het moment dat input is gewenst in het lesprogramma.”

Fournier stelt vast dat op dit moment slechts enkele logistieke bedrijven staan geregistreerd. “Ik roep logistieke bedrijven op om zich ook aan te melden om het aanbod verder uit te breiden.”

Intensiever contact tussen technische bedrijven en jeugd is volgens haar gewenst. “Leerlingen ontdekken hoe interessant techniek is. Docenten krijgen betere kennis over de techniek. Het is daarbij belangrijk om verschillende doelgroepen aan te spreken. Dus niet alleen de bètastudenten, maar ook leerlingen met een andere achtergrond.”

Verhogen van de instroom in technische beroepen

Via de website kunnen bedrijven meer informatie vinden over initiatieven die kunnen bijdragen aan het verhogen van de instroom in technische beroepen. De matchingstool maakt onderdeel uit van het overkoepelende Platform Talent voor Technologie (PTVT) www.ptvt.nl  PTVT verbindt partijen die zich ‘sterk maken voor het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek’. Het doel daarbij is dat scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau meer en intensiever met elkaar samenwerken.

Onderwerpen

Onderwijs / Educatie