Logo kdcl img

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband LogistiekLerenZonderGrenzen van start

Beide provincies Limburg betrokken in nieuwe logistieke opleidingsprogramma’s...
21 mei 2019 / 1846

Beide provincies Limburg betrokken in nieuwe logistieke opleidingsprogramma’s voor studenten, docenten, werkenden en werkzoekenden.

Het project LogistiekLerenZonderGrenzen zorgt ervoor dat de MKB logistiekdienstverleners in Nederlands en Belgisch Limburg geholpen worden aan kennis en bijdraagt aan betere logistieke medewerkers van de toekomst. Alles draait om opleiden en kennis delen.

Extreme toename vraag naar HBO’ers in de logistiek

De economie groeit en de vraag naar diensten van de Transport en Logistiek neemt sterk toe. Tegelijk wordt de sector in hoge mate beïnvloed door technologische en digitale ontwikkelingen. Dat betekent dat de bedrijven in de sector in de toekomst meer én ander personeel nodig zullen hebben.

De samenstelling van het personeelbestand gaat daarbij veranderen: De vraag naar ict’ers en planners neemt toe. Voor de bestaande functies geldt dat het personeel meer digitale vaardigheden nodig zal hebben. Tegelijk zal een deel van het personeelsbestand met pensioen gaan en is verjonging nodig.

Bedrijven in de sector zijn, volgens onderzoek van ABN Amro, nog onvoldoende voorbereid op deze ontwikkelingen. Ze realiseren zich dat er ander personeel en andere vaardigheden nodig zijn, maar het HR-beleid sluit daar nog niet bij aan. Zo valt het aanbod van– en budget voor- opleidingen en cursussen tegen.

Daarom opleiden en kennis delen

Ondernemingen worden in dit project geholpen met het beter inzetten, benutten en behouden van personeel. Ze krijgen extra kennis aangereikt, maar er wordt ook gekeken naar de toekomstig benodigde vaardigheden van een logistieke professional. Middels dit project wordt het huidige personeel op een hoger niveau gebracht, worden de docenten in het middelbaar onderwijs geprofessionaliseerd en wordt een bijdrage geleverd aan een vergroting van de uitstroom van hbo-bachelor studenten logistiek.

Doelgroep en activiteiten

Zowel studenten, werkenden in de logistiek, zij instromers als docenten middelbaar onderwijs kunnen deelnemen in de verschillende programma’s van het project. Waaronder virtual classrooms, webinars, college tours, student challenges en/of buitenlandse stages. Hierbij wordt het reeds aanwezige personeel verder geschoold en komen studenten sneller in contact met MKB logistiek dienstverleners, doordat ze samen met medewerkers van de MKB’ers in de collegezaal zitten.

Vanaf juni 2019 zal dit project starten. Bij dit project zijn naast ELC Limburg ook PXL Hogeschool Hasselt (Projectleider), Fontys Hogescholen, KennisDC Logistiek, VOKA en POM Limburg betrokken. Dit project wordt gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Llzg logo banner

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig geraakt naar aanleiding van bovenstaande neem contact op met Danny Jonker, d.jonker@fontys.nl

A3 poster llzg