Logo kdcl img

Grote verandering en meer diversiteit in Merwe4Haven

In Rotterdam is er het Merwe4havengebied (M4H). M4H...
30 oktober 2020 / 2288

In Rotterdam is er het Merwe4havengebied (M4H). M4H vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District. RDM Rotterdam is een voormalige werf van de Rotterdamse Droogdokkenvereniging. Deze plek biedt nu bedrijven, onderwijs en onderzoek voor innovatie die bijdraagt ​​aan een slimme haven. M4H is een havengebied dat in herstructurering plaatsvindt. M4H bestaat uit een mix van actieve transport- en overslagbedrijven (‘Sappencluster’), startende bedrijven, thuisbasis van artiestenbureaus, winkels en evenementenlocaties. 

Met de komst van woningen voor mensen en andere grootstedelijke voorzieningen wordt deze mix steeds meer divers. Dit gebied kent een grote diversiteit aan vervoersactiviteiten en vraagt ​​om een ​​uitgebalanceerd en slim mobiliteitssysteem. Deze transportactiviteiten bestaan ​​uit goederen, afval, vloeistofcontainers en pakketten. RUAS, de gemeente Rotterdam en de Port of Rotterdam willen de mogelijkheid onderzoeken om kleine logistieke knooppunten in het gebied in te zetten die primair bedoeld zijn voor het optimaliseren van de last mile. Deze knooppunten worden neighbourhood hubs genoemd.

In 2025 streven Nederlandse steden naar emissievrije stadslogistiek. Stedelijk goederenvervoer draagt ​​bij aan luchtvervuiling in de steden en de CO2-voetafdruk is aanzienlijk. Ongeveer een derde van de CO2-uitstoot van het wegvervoer in Nederland heeft betrekking op stedelijk goederenvervoer. Het convenant Zero Emission City Logistics heeft tot doel bij te dragen aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van vracht en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit in de steden door het verminderen van lokale vervuilende stoffen in het stedelijk vrachtvervoer.

Voor het M4H-gebied is er een groot deel van het langeafstandsverkeer dat door dit gebied gaat. Het gebied heeft ook een wateraansluiting. Door de grote transportbewegingen in dit gebied en de verschillende soorten ladingstromen die door dit gebied gaan, wordt er onderzoek gedaan naar een multifunctioneel gebruik van de hubs. In dit onderzoek willen logistiek dienstverleners de levensvatbaarheid en mogelijkheden van de logistieke knooppunten in het gebied onderzoeken en in kaart brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam CILOLAB.

Met dit afstudeeronderzoek wil student Lieke Biemans meer inzicht creeëren in de verschillende stromen die door het gebied gaan en hoe deze in stand worden gehouden. Ik ga kijken naar de verschillende stromen en in kaart brengen waar deze uit bestaan en welke eventueel gebundeld kunnen worden waardoor een smart and balance last mile system gecreëerd kan worden in M4H. Ik kijk uit naar aankomende leerzame periode en het mee helpen aan het optimaliseren van dit mooie stukje Rotterdam. 

Inh1908