Logo kdcl img

Hoe ‘data driven’ is de Gelderse logistiek?

Het KennisDC Logistiek Gelderland start in juni met...
04 juni 2020 / 3304

Het KennisDC Logistiek Gelderland start in juni met een maturity scan op het gebied van ‘data driven decision making’ voor logistieke bedrijven in Gelderland. Met deze scan wil dit regionale KennisDC enerzijds in kaart brengen wat de stand van zaken is binnen het logistieke mkb rond dit onderwerp en anderzijds de kansen en mogelijkheden voor de logistieke bedrijven én het logistieke onderwijs op dit thema duidelijk maken.

Veel bedrijven in het mkb hebben geen aparte afdeling om de data te analyseren die hun bestaande systemen genereren. Data Science houdt zich bezig met het in kaart brengen van de vele data in overzichtelijke tools, om zo informatie te krijgen om goede beslissingen voor het bedrijf te nemen. Senior-onderzoeker Robert Goedegebuure: “In elke sector van de economie is aangetoond dat slim gebruik van data tot betere resultaten leidt. En de logistieke sector is als geen andere gebouwd op data.

Onze scan laat zien hoe jouw organisatie ervoor staat als het gaat om slim gebruik van data bij het nemen van beslissingen ten opzichte van andere bedrijven in de sector. Meten is één ding, maar het gaat om de volgende stappen. Het doel van de scan is om samen te leren, en de sector naar een hoger plan te tillen.”

De maturity scan

De scan bestaat uit een (online) vragenlijst die verschillende aspecten van data science belichten. Het is ook mogelijk om de scan, aangepast voor de organisatie, telefonisch te doorlopen. De deelnemers ontvangen een rapport met de stand van zaken en hoe actief de organisatie is op het gebied van data driven decision making ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de regio. Uit de sterktes en zwaktes van de organisatie vloeien algemene aanbevelingen voort die we graag samen met de organisatie concreet ter hand nemen. In september worden de resultaten van de Gelderse stand van zaken gepresenteerd tijdens het webinar ‘Data Science in de Logistiek’. 

Data Science Lab

Deze maturity scan is onderdeel van het Data Science Lab van de HAN University of Applied Sciences. Binnen dit Lab zijn de lectoraten Logistiek & Alianties, Smart Region en  International Business actief. Verder werkt het Data Science Lab samen met het Lectoraat Data & Knowledge Engineering en bedrijven op het gebeid van data science consultancy. Het Data Science lab voert onderzoek en projecten uit door docenten, studenten en experts uit het werkveld in te zetten op verschillende thema’s binnen data science.

Meer informatie

Robert Goedegebuure en Jan Jansen beantwoorden graag al je vragen.