Logo kdcl img

Internationaal opleidingsprogramma voor logistieke professional

Groot grensoverschijdend onderzoeksproject LogistiekLerenZonderGrenzen inventariseert behoeftes arbeidsmarkt en...
07 oktober 2019 / 3301

Groot grensoverschijdend onderzoeksproject LogistiekLerenZonderGrenzen inventariseert behoeftes arbeidsmarkt en onderwijs en werkt aan een innovatief opleidingsprogramma.

Venlo, 3 oktober 2019 – De logistieke sector in Nederlands- en Belgisch-Limburg is booming, maar heeft het tegelijk zwaar om het juiste personeel te vinden.
Het resultaat? Zo’n 1.100 openstaande vacatures voor hogeropgeleide profielen. Bovendien zijn de gewenste competenties van vandaag helemaal anders dan die van morgen. Big data, internet of things en automatisering: het zijn maar enkele trends die in razendsnel tempo doorstomen. Met een innovatief én grensoverschrijdend opleidingsprogramma wil ‘LogistiekLerenZonderGrenzen’ niet alleen meer, maar ook toekomstbestendige logistieke experts klaarstomen.

Ruim 1.000 vacatures voor hoogopgeleiden in logistieke sector in NL- en B-Limburg

Vorig jaar telde Belgisch-Limburg gemiddeld 400 logistieke vacatures op bachelor niveau. In Nederlands-Limburg stonden 500 soortgelijke jobs open. Beide regio’s zijn Europese logistieke hotspots, maar kampen met een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “Er is niet alleen nood aan meer, maar ook beter opgeleide medewerkers die klaar zijn voor de innovaties die in razendsnel tempo op de bedrijven afkomen. Met Logistiek Leren Zonder Grenzen willen we logistieke experts van de toekomst klaarstomen”, opent Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese aangelegenheden en Personeelsbeleid provincie Limburg (BE).

Innovatief opleidingsprogramma

Na een grondige analyse naar de behoeften bij bedrijven zal Logistiek Leren Zonder Grenzen interactieve webinars en virtual classrooms lanceren rond innovaties, trends en comptenties van de toekomst. “Denk bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie, internet of things of automatisering, maar evengoed aan soft skills zoals people management, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen.”, vertellen Carla Vreys en Danny Jonker van respectievelijk hogeschool PXL en Fontys.

“Zowel studenten, logistieke professionals, werkenden die zich willen omscholen en docenten uit het middelbaar onderwijs kunnen deze digitale lessen volgen. Aan het einde organiseren we student challenges, college tours en bedrijfsstages. De betrokken bedrijven zullen onderling kennis en expertise uitwisselen. Zo krijgen we een inspirerende en innovatieve samenwerking tussen al deze verschillende doelgroepen”. Deelname aan deze kortlopende programma’s is gedurende het project gratis.

Over de grenzen samenwerken

Om dit ambitieuze project te realiseren, slaan heel wat partners de handen in elkaar. De hogescholen PXL (Hasselt) en Fontys (Venlo) staan aan het roer en werken nauw samen met ELC Limburg, KennisDC Logistiek, Voka – KvK Limburg en POM Limburg. Bovendien doet ook het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, onder de noemer van Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, haar duit in het zakje. Net als beide Limburgse provincies. “Samen willen we de hele logistieke sector een stevige duw in de rug geven”, besluiten alle projectpartners.

Meer informatie

Voor meer informatie: www.logistieklerenzondergrenzen.eu

Voor vragen neem contact op met Danny Jonker, Projectleider Fontys Venlo, e-mail: d.jonker@fontys.nl, Tel: +31 8850 75858 / +31 6 3908 2439.

Logistieklerenzondergrenzen cordacampus 27 min
Partnerfoto