Logo kdcl img

Inventarisatie toekomstige elektrische laadbehoefte

Drie HZ derdejaarsstudenten zijn met de start van...
26 oktober 2020 / 1573

Drie HZ derdejaarsstudenten zijn met de start van het nieuwe academiejaar aan de slag gegaan met de inventarisatie van de toekomstige elektrische laadbehoefte in het bedrijventerrein Zierikzee. Drie HZ derdejaarsstudenten zijn met de start van het nieuwe academiejaar aan de slag gegaan met de inventarisatie van de toekomstige elektrische laadbehoefte in het bedrijventerrein Zierikzee.

Het idee ontstond om het bedrijventerrein van gemeente Schouwen-Duiveland als eerste casestudy vast te leggen gezien de bedrijven er vragende partij zijn om op korte termijn verduurzaming van hun wagenpark te realiseren. Met dit onderzoek kan binnen het OPZuid project een aanpak worden ontwikkeld om vervolgens dezelfde oefening in andere gemeenten te herhalen wat moet leiden tot generieke gebruikersprofielen in Zeeland.

Wanneer de studenten in januari het logistieke plaatje in kaart hebben gebracht, moeten deze gebruikersprofielen gekoppeld worden aan technische vereisten voor laadinfrastructuur. Het eindresultaat is een brochure waarmee Zeeuwse ondernemers in één oogopslag kunnen waarnemen onder welk laadprofiel ze vallen en wat de technische en economische vereisten zijn voor laadinfrastructuur wanneer elektrische voertuigen in een volgende stap worden aangeschaft. Het vastleggen van alle transportbewegingen in een bedrijventerrein moet een antwoord geven op de vraag welk energievermogen het netwerk zal moeten leveren bij de energietransitie en als er synergiën kunnen ontstaan tussen de bedrijven om gezamenlijk te investeren in laadinfrastructuur. De foto werd genomen bij deelname aan de tweedaagse testritten die projectpartner Automotions organiseerde. Hierbij kregen de drie minorstudenten en een afstudeerstudent de kans de EQV en Esprinter uit te testen.  

De inventarisatie van de laadbehoefte in Zierikzee kadert in de doelstellingen van WP5 ‘Transitie laad- en tankinfrastructuur in Zeeland’ van het OPZuid project Zero Emissie Transport. Een eerste stap was het in kaart brengen van de huidige en geplande laadinfrastructuur In Zeeland, wat nu afgerond is. Door bij vijf bedrijven in het bedrijventerrein Zierikzee de laadbehoefte vast te leggen aan de hand van een analyse van alle transportbewegingen kunnen we aangevuld met quick scans generieke gebruikersprofielen onderscheiden in Zeeland. Daarna worden strategieën met betrekking tot laadinfrastructuur ontwikkeld per vastgelegd profiel en wordt er ten slotte een vlekkenplan vastgelegd waarbij de individuele laadoplossingen gecombineerd worden met de totale energiebehoefte wat een indicatie geeft van de publieke laadcapaciteit. De data die verzameld worden in dit onderzoek zijn dan weer input voor WP1 ‘Roadmap zero emission logistiek Zeeland’ waarbij een scenariomethodiek en Total Cost of Ownership model wordt ontwikkeld. 

Foto nieuwsbrief