Logo kdcl img

It's a cargo match!

It's a cargo match!...” Attaining waste-free and effective...
02 oktober 2023 / 712

It's a cargo match!...” Attaining waste-free and effective freight transport systems by seamlessly matching demand and supply with inclusive, smart, and green-oriented booking platforms.

Het doel van het FMaaS-project is het ontwerpen van een platform van  platforms voor multimodale goederenvervoerdiensten. Er is een wetenschappelijke benadering nodig om te begrijpen hoe de belanghebbenden dit nieuwe concept kunnen omarmen, en welke kenmerken maken een matchingplatform aantrekkelijk, betrouwbaar en veilig. Dit zal voor verschillende doorbraken zorgen sociale wetenschappen bij het proberen de transportsector vanuit een interdisciplinair perspectief in beeld te brengen. In het bijzonder, gedrags- en bedrijfsmodellen en wettelijke kaders zullen nieuwe kennis creëren om adoptie te begrijpen mechanismen, beleid en succesfactoren. Op hun beurt zijn operationele methoden, IT, AI en datascience gewend de technische laag ontwikkelen op basis van het nieuwe paradigma van ‘matching’ en een gebruikersgericht perspectief in vervoer.

Het project wordt uitgevoerd met de universiteiten: TU Delft, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Twente, Universiteit van Antwerpen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen Universiteit en Universiteit van Amsterdam

 

En het bedrijfsleven:

Uturn, Quicargo, Contargo, van Berkel, Evofenedex, Poort8, Cofano, ACN, Smartport, Hallocontainer, Ministry of Infrastructure and Water Management, Cargoplot, Philips, Everspecials

 

De hogescholen Fontys, Zeeland en Rotterdam hebben als taken om de:

  • Confrontatie tussen verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld vervoerders en verladers) te faciliteren;
  • Het ontwikkelen van businessmodellen voor FMAAS
  • Maturiteitsscan te ontwikkelen: inzicht krijgen in hun volwassenheidsniveau richting de adoptie van FMaaS;
  • Gebruikersgerichte simulator (gamificatie en simulatie van de potentiële resultaten);
  • Het ontwikkelen van begeleiding en training (om de organisaties te helpen FMaaS te kunnen adopteren);
  • Het platform uitbreiden en lanceren (formele lancering, inclusief verspreidingsactiviteiten).